Вземане от причастието у дома

Публикация в социалните медии от президент Ръсел М. Нелсън.

Президент Ръсел М. Нелсън и неговата съпруга Уенди

Президент Ръсел М. Нелсън (Ръсел М. Нелсън) току-що публикува следното на своята страница:

„Онзи ден семеен приятел попита съпругата ми Уенди какво е да вземаме от причастието у дома. Уенди му отговори по следния начин:

„И двамата полагаме специални грижи домът ни да е чист и подреден, знаейки, че масата, на която вечеряме, се превръща в маса за причастие в неделя. Съпругът ми намира голяма радост в това да сгъва прането и да чисти с прахосмукачката. А аз съм щастлива да намирам радост в неговата радост!

Най-важният момент за мен е когато чувам съпруга си да благославя причастието. Мога да усещам колко много обича Господ и колко е благодарен за Единението на Спасителя, по това колко внимателно произнася всяка дума. Мога да чувствам дълбоката му искреност относно привилегията, която аз и той имаме – в този свещен момент, тъкмо в дома ни да подновяваме нашите кръщелни завети и да правим нов завет с Бог относно това как ще живеем през следващата седмица. Трогвам се до сълзи всеки път“.

Заедно с Уенди се наслаждаваме на тези специални моменти, но също така ни липсва вземането от причастието заедно със светиите. Само преди дни Първото президентство съобщи плановете за внимателното и постепенно възобновяване на нашите неделни събрания. Събранията за причастие бавно ще започнат да се провеждат отново, съобразно съответните местни забрани.

Засега някои страни са успели да избегнат пандемията. При други се наблюдава продължаващо нарастване на заболеваемостта. Ще е необходимо хората там да почитат Господния ден от домовете си още дълго време. Но аз съм особено загрижен за онези, които желаят да вземат от причастието, но в чиито домове няма достойни носители на свещеничеството. Те трябва да уведомят епископа си, че биха искали някои от неговите упълномощени представители да дойдат и да отслужат причастието в домовете им. Ако желаят, те сами могат да предоставят хляб и вода според специфичните си нужди.

Вземането от причастието е свещена и освещаваща привилегия. Да правим това ни позволява по-пълно да черпим от Господната сила. Бихме искали всички онези, които желаят да вземат от причастието, да получат тази възможност.

Обичам ви, мои скъпи братя и сестри, и ви уверявам, че Господ бди над всеки един от вас“.

Президент Ръсел М. Нелсън чисти с прахосмукачка
Президент Ръсел М. Нелсън намира голяма радост в това да чисти с прахосмукачката