ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Търсите надежда? Истината и вдъхновението ще бъдат основна тема на общата конференция през октомври 2020 г.
Седмичните богослужения в сградите за събрания могат да се възобновят след одобрение от областното президентство на Източна Европа
Сключваните завети и извършваните в храма обреди са важни за пречистването на нашите сърца и в крайна сметка за възвисяването на Божиите синове и дъщери.
Тъй като Възстановяването отново потвърждава основната истина, че Божието дело се осъществява в този свят, можем да се надяваме, трябва да се надяваме, дори в най-трудни обстоятелства.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф казва, че любовта е мост, който го свързва със Спасителя Исус Христос
Много са пророчествата, изпълнени чрез Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос.
Старейшина Холанд обсъжда възхищението си към учениците в Семинара и Института, които проявяват гъвкавост, адаптивност и надежда, докато се учат извън класните стаи по време на една световна пандемия.
'Тъй като в момента не е възможно да се покланяте в храма, ви каня да участвате по-активно в работата по семейната история' президент Ръсел М. Нелсън