ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Вижте как думите на Алма 32:12–13 от Книгата на Мормон оживяват. Как можете да получавате благословиите на Книгата на Мормон в живота си?
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Хорът на Табернакъла и Оркестърът при Храмовия площад представят „Детска молитва“ на Джанис Кап Пери.
Питате ли се как можете да се научите да бъдете ученици на Исус Христос? Чуйте как младежи от целия свят споделят къде откриват своите свети места.
Вижте как думите на 1 Нефи 17:49,51 от Книгата на Мормон оживяват. Как можете да получавате благословиите на Книгата на Мормон в живота си?
Вижте как думите на 2 Нефи 2:27 от Книгата на Мормон оживяват. Как можете да получавате благословиите на Книгата на Мормон в живота си?
Хорът на Табернакъла и Оркестърът при Храмовия площад изпълняват обичаната детска песен „Учи ме да ходя в светлина“, от Клара У. Макмастър и аранжимент от Мак Уилбърг.
Вижте как думите на 1 Нефи 17:3 от Книгата на Мормон оживяват. Как можете да получавате благословиите на Книгата на Мормон в живота си?