ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Най-ефективният начин да изпълняваме божествения си потенциал е да работим заедно, благославяни от силата и властта на свещеничеството.
Като съчетавате вяра в Бог с усърдна работа
„Фактът, че не можем да посещаваме храма, не променя влиянието, което храмът оказва върху нас и нашия живот“
Нека през следващите години подобренията, които се правят по храма Солт Лейк, да ни мотивират и вдъхновяват.
Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни одобри промени свързани с обряда на храмовото надаряване.
Каня ви всеки ден да си спомняте за величието на Небесния Отец и Исус Христос и какво Те са направили за вас.
Историческите факти и специалните очевидци на Книгата на Мормон свидетелстват, че нейната поява е наистина чудотворна.
Как следвате повелението #НегоСлушай? Според президент Балард чуваме Господния глас, когато в тихите мигове в живота си, мислим за нещата от Духа.