ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Перри Рос Хесенауер, група Сливен, клон Стара Загора, Българска/Централна евразийска мисия
От старейшина Герит У. Гонг
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Д. Тод Кристоферсън казва, че винаги трябва да сме готови да следвамe повелението #НегоСлушай.
След като случаите от COVID-19 започнаха да се увеличават по целия свят историкът Ричард Е. Търли се обърна към Church News за уроците от миналото.
От президент Хенри Б. Айринг
Списък на уроците от Институт, водени от учители от Църковната образователна система
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Президент Хенри Б. Айринг учи, че понякога можем да следваме повелението #НегоСлушай чрез съвета и напътствията на другите.
„Можем да победим в тази война, ако всички спазват разумните и сериозни препоръки на медицинските експерти и правителствените ръководители“