ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

План на област Източна Европа за 2022 г.
Когато спазваме обещанията, които даваме на Бог, получаваме сила при неизбежните изпитания и се подготвяме за славен живот в идния свят.
Peresuhete kaudu arendame oma iseloomu ja armastust üksteise vastu. Jumal soovib, et me püüdleksime Tema kõrgeimate õnnistuste poole, pidades Tema käske.
С положително отношение към живота можем да виждаме толкова много красота по света и да ценим високо взаимоотношенията си с хората, които обичаме. Автор и изпълнител - Реган Риндлисбахър.
Когато заблъскат житейските бури, можете да сте непоклатими и изпълнени с надежда, ако разчитате на вярата си в Исус Христос. Тази вяра ще ви води да обмисляте всеки ден как да Го следвате по-добре.
Започнете да търсите щастието с доброто, което е вече около вас. Когато искате да избягате от себе си, помнете, че можете да получите помощ и че Бог никога няма да ви изостави.
Музикалната група „Noteworthy“ пее „Come Thou Fount of Every Blessing“ на фона на историята на избягало от дома си момиче, което се опитва да намери смисъл в живота след смъртта на своя баща.
Всички сме свързани в човешкото и Божието семейство. Семействата се сплотяват, когато поколенията се свързват по съдържателни начини, чрез подхранване на истински взаимоотношения и служба.