ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Видеа по Книгата на Мормон
Независимо къде живеете, какво можете да правите, за да помагате на другите през тези коледни празници?
Хорът на Табернакъла и Окестърът при Храмовия площад изпълняват австрийската коледна песен „Still, Still, Still“, с аранжимент от Мак Уилбърг.
От историческия музей на Чарлз Дикенс и древен амфитеатър в Испания ви каним да се присъедините към нас този декември, докато се наслаждаваме на песни и истории за коледни традиции.
Поканете духа на Коледа в дома си тази година, като приемете послание от мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Пътувайте с Йосиф и Мария от Назарет до Витлеем. Станете свидетели на благоговението на овчарите в полетата на Юдея. Усетете радостта на мъдреците, коленичили пред нашия Спасител Исус Христос.
Алекс Шарп ни кани да се присъединим към нея през декември за коледен концерт, за да си спомним с надежда и радост раждането на нашия Спасител Исус Христос.
На 17 септември 2022 г. членове, мисионери и проучватели от клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се включиха в кампанията 'Да изчистим България заедно'.