ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Бог ни обича и ни говори, за да знаем какво е най-добро за нас, какво да правим, за да изпълним своя потенциал
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Президент Далин Х. Оукс казва, че Господ може да благославя нас и другите, когато следваме повелението #НегоСлушай.
Една от целите на общата конференция е да помогне на всички да се доближат до Спасителя
Музиката винаги е била и винаги ще бъде основна част от богослужението, както по време на събранията, така и у дома.
Запознайте се в всички важни новини и съобщения от предстоящата обща конференция през април
На 17 март 2021 г. младежите участваха във виртуален световен концерт.
Присъединете се към нас за Великденско богослужение по време на общата конференция в неделя, 4 април, 19:00 ч.
Старейшина Тармо Леп областен седемдесетник