ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

План на област Източна Европа за 2022 г.
Хорът на Табернакъла и Оркестърът при Храмовия площад изпълняват галската мелодия „Morning Has Broken“, по аранжимент на Мак Уилбърг.
Хорът на Табернакъла и Оркестърът при Храмовия площад изпълняват „What a Wonderful World“ от Джордж Дейвид и Боб Тийл, с аранжимент от Мак Уилбърг.
„Заветът, на който е Посредник (Христос), е по-добър“. Този завет позволява да бъдат изпълнени както изискванията на правосъдието, така и тези на милостта.
Хорът на Табернакъла и Оркестърът при Храмовия площад изпълняват афроамериканската духовна песен „He's Got the Whole World in His Hands“, под аранжимента на Мак Уилбърг.
Исус Христос е Първородният Син на Небесния Отец в духа и Единородният в плътта. Той беше Великият Йехова на Стария завет и Месията на Новия завет.
Любовта Му ще осветява пътя, ще се изправим всички заедно и ще вдигнем очи към небето. Ще тръгнем с вяра и любов в сърцето
Когато отиваме и вършим нещата, които Господ иска от нас, Той ще подготвя път за нас, за да ги изпълняваме. Прочетете 1 Нефи 3:7 в Книгата на Мормон.