ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

На общата конференция слушаме пророци и други ръководители на Църквата. Те ни учат това, което Бог желае да чуем.
Присъединете се към милиони хора по целия свят, за да чуете послания за Спасителя Исус Христос от живи пророци и апостоли.
Перри Рос Хесенауер, група Сливен, клон Стара Загора, Българска/Централна евразийска мисия
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Д. Тод Кристоферсън казва, че винаги трябва да сме готови да следвамe повелението #НегоСлушай.
Списък на уроците от Институт, водени от учители от Църковната образователна система
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Президент Хенри Б. Айринг учи, че понякога можем да следваме повелението #НегоСлушай чрез съвета и напътствията на другите.
Серия от два онлайн семинара на тема 'Аутизъм' ще бъде проведена за професионалисти от лицензирани специалисти по нарушения в развитието
Продължава заснемането на четвъртия сезон от „Видеоматериали по Книгата на Мормон“