ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  Когато почувствам, че не мога да направя нищо повече, мога да избера да се уповавам на Бог.
  Трябва винаги да помним цената, заплатена от Джозеф и Хайръм Смит, и толкова много други верни мъже, жени и деца за установяването на Църквата.
  Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Гари Е. Стивънсън научава как да разпознава словата на Исус Христос чрез Светия Дух.
  Докато се справяме с вируси, бедствия и лични проблеми – служението е начинът, по който Господ ни изпраща един на друг.
  Възстановяването започва преди 200 години в свещената горичка и продължава днес – а ние с вас можем да бъдем част от него.
  Как споделяте Евангелието по време на световна пандемия? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф обсъжда творчеството на мисионерите през тези трудни времена.
  Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни подготвя света за деня, в който „земята ще се изпълни със знание за Господа“ (Исайя 11:9).
  Регистрацията за конференцията ще започне на 1 юни и ще приключи на 5 юли.