ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Исус Христос е направил всичко необходимо за нашето пътуване през земния живот към съдбата, представена в плана на нашия Небесен Отец.
Съботната вечерна сесия повече няма да се провежда; Конференцията през октомври 2021 г. няма да бъде достъпна за посетители
Серия от четири онлайн семинара на тема 'Аутизъм' ще бъде проведена за членовете от лицензирани специалисти по нарушения в развитието
Вярата в Исус Христос е най-великата сила, достъпна за нас в този живот. Всичко е възможно за тези, които вярват.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Юлисис Соарес казва, че Господ е готов да ни помага и да ни упътва, ако следваме повелението #НегоСлушай.
Бог е сред нас – лично участва в живота ни и активно води Своите чеда.
Епископът има първостепенна роля, докато служи като пастир, да довежда подрастващото поколение, при Исус Христос.