ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Присъединете се към милиони хора по целия свят, за да чуете послания за Спасителя Исус Христос от живи пророци и апостоли.
Перри Рос Хесенауер, група Сливен, клон Стара Загора, Българска/Централна евразийска мисия
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Д. Тод Кристоферсън казва, че винаги трябва да сме готови да следвамe повелението #НегоСлушай.
Списък на уроците от Институт, водени от учители от Църковната образователна система
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Президент Хенри Б. Айринг учи, че понякога можем да следваме повелението #НегоСлушай чрез съвета и напътствията на другите.
Серия от два онлайн семинара на тема 'Аутизъм' ще бъде проведена за професионалисти от лицензирани специалисти по нарушения в развитието
Продължава заснемането на четвъртия сезон от „Видеоматериали по Книгата на Мормон“
от старейшина Владислав Горностаев