ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Общият президент на Младите мъже Стивън Дж. Лънд и президент Ян Е. Нюман, съветник в общото президентство на Неделното училище, имат удоволствието да се обърнат към младежите в Европа от Зутермер, Нидерландия.
Президент Ръсел М. Нелсън подчертава важността на семейната история и храмовата работа.
Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни сключват брак или се „запечатват“ в храма за времето и цялата вечност, а не само „докато смъртта ни раздели“.
През вековете много религии са строили храмове; вижте как те продължават да свързват хората с небесата.
Вижте отвътре храма Вашингтон, окръг Колумбия. Научете повече как всеки човек е чедо на Бог, как семействата могат да живеят заедно завинаги и как всички можем да бъдем обединени с Исус Христос.
Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни носят бельо, наричано храмови одежди. То е предвидено да помага на светиите от последните дни да си спомнят за Бог
Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни вярват, че храмовете са най-светите места на земята. Когато бъде построен храм, има отворени врати и всеки може да влезе в него.
Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни извършват кръщения за мъртвите от името на своите предци, за да може и те да приемат Исус.