ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

План на област Източна Европа за 2022 г.
Видеа по Книгата на Мормон
Обърнете се към Този, който може да презарежда, рестартира и обновява. Почетете Исус Христос, черпете сила и утеха чрез музика и вдъхновяващи послания.
Съберете се с хора по света, за да се доближите до Бог.
Присъединете се към това световно събрание на изучаване и вяра, за да получите лично напътствие.
Гледайте общата конференция, световно събитие на вярата. Ще бъдете вдъхновени от посланията за надежда, мир и любов.
Въпреки че живеем в постоянно променящ се свят, Бог винаги ще ни обича и напътства.
От множеството Божии творения, вие сте Неговото най-важно творение.