ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

План на област Източна Европа за 2022 г.
Насладете се на гласа на Лизи Нюболд в съчетание с изпълнението на Salt Contemporary Dance. Текст и музика: Ник Дей, хореография: Мишел Х. Нилсън.
Жени и мъже, които доброволно са приели да служат на различни позиции в конгрегации на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни из цяла Европа, се възползват от разширяваща се програма, свързана с подпомагането на хора, преживяващи емоционална криза.
Дванадесетте урока съчетават образователен, духовен и терапевтичен подход към възстановяването. Основният фокус на програмата е Спасителят Исус Христос и изцеляващата сила на Неговото Единение.
Той им казва, че дават пример на света за добро, решителност и светлина
Нека славната значимост на Великден привлича всички, за да следват Исус Христос и да се обичат един друг, както Той ни учи, на думи и на дела.
От 2018 г. пророкът е обявил 100 нови храма
Призованията на 12 нови ръководители бяха обявени на общата конференция през април 2022 г.