ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Сега е времето да се подготвяме и да доказваме, че имаме желание и сме в състояние да вършим всички неща, които Господ, нашият Бог, ще ни заповяда.
Като обичаме и служим всеки ден така, както Спасителят е правил това, ще приключим 2020 г. изпълнени с надежда.
За всеки от следващите седем дни публикувайте за какво сте благодарни, като използвате хаштага #Благодарете.
Чудесната привилегия да получаваме откровение е един от най-великите Божии дарове към Неговите чеда
Ръсел M. Нелсън, пророк и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ще сподели специално видео послание за надежда и изцеление със света на 20 ноември 2020 г.
Сърцата ни трябва винаги да са изпълнени с молитва.
Старейшина Дейл Г. Ренлънд говори за важността на личните действия на отдаденост и желание да действаме според подтиците на Духа.
Най-важните съобщения от общата конференция