ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Писанията ясно учат за произхода и необходимостта от църква, направлявана чрез и с властта на нашия Господ Исус Христос.
Когато настъпи каквато и да е нестабилност в живота ви, най-безопасното духовно място е да живеете в рамките на вашите храмови завети!
Старейшина Роналд А. Расбанд казва как можем да следваме повелението #НегоСлушай чрез подтици, получавани при четене на Светите Писания.
На общата конференция слушаме пророци и други ръководители на Църквата. Те ни учат това, което Бог желае да чуем.
Присъединете се към милиони хора по целия свят, за да чуете послания за Спасителя Исус Христос от живи пророци и апостоли.
Перри Рос Хесенауер, група Сливен, клон Стара Загора, Българска/Централна евразийска мисия
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Д. Тод Кристоферсън казва, че винаги трябва да сме готови да следвамe повелението #НегоСлушай.