Всички статии

И това беше същият Мелхиседек, на когото Авраам плащаше десятък; да, даже нашият баща Авраам плащаше десятък от една десета част от всичко, което притежаваше. Алма 13:15
Благодарността не е просто ключ към личната радост. Тя също ни мотивира да бъдем благословия за другите и да променяме света към по-добро.
Намерете още информация за ЗУМ
Научете повече за този християнски младежки лагер
Ръководители и родители споделят как участието в ЗУМ се е отразило положително на техните младежи.
Как мога да стана съветник на ЗУМ?
Какво е ЗУМ и защо трябва да изпратя тийнейджъра си там?
Можем да превърнем Господния ден в наслада, като отдаваме служба на другите, особено на тези, които не се чувстват добре или тези, които са самотни или нуждаещи се.
Когато си прощаваме, ние се отнасяме един към друг с Христовата любов - милосърдие.
Над 700 пълнолетни младежи доброволно помагат чрез спонсорирана конференция за служба на Специалните олимпийски игри в Берлин
Искрено вярвам, че Господ обича благодарните хора и че ще бъдем по-благословени с това, от което се нуждаем
Църквата ще осигури допълнителна помощ за региона