Княза на Мира


Научете принципите на мира от #Княза на Мира
Повече от 2000 години след като Исая го нарече Принц на мира, Исус Христос продължава да бъде нашият ключ към мира. Тази година, в седмицата, водеща до Великден, се съсредоточи върху един от осемте принципа по-долу, за да Го почитаме и да намерим Неговия мир в живота си.