Вечният брак трябва да бъде най-висшата ни цел

Клон София, Българска/Централна евразийска мисия

семейство Йонкови

В младите си години всеки човек се стреми да реализира своя потенциал – професионално развитие, кариера, материално благополучие. Ние също следвахме този модел на разбиране на живота. Но, достигайки тези цели, осъзнахме, че щастието не е пълно, ако човек е платил цената за този успех, като е останал сам.

Най-голямата придобивка, която можем да получим, е свързването ни в брачен съюз, защото бракът и семейството са основна ценност на живота. С времето съпрузите започват да се чувстват като двете половини на едно цяло.

семейство Йонкови

Житейските наблюдения показват, че съжителството без брак дава горчиви плодове. Бракът е постановен от Бога и Той е създал план, чрез който всички ние можем да се усъвършенстваме и да наследим вечен живот. Първата заповед, която Бог дал на Адам и Ева, е да се плодят и да изпълват земята, а свещените сили за създаването на потомство да се използват само между мъж и жена, свързани в брачен съюз.

Щастието в семейния живот е най-вероятно да се постигне, когато се гради върху принципите на Евангелието на Исус Христос. Съпрузите са равностойни партньори и имат важната отговорност да се обичат, да се грижат един за друг и за своите деца. Успешните бракове и семейства се поддържат върху принципите на доверие, уважение, обич, състрадание, прошка, работа, грижа и подкрепа.

Вечният брак трябва да бъде най-висшата ни цел. Свещените обреди и завети, достъпни в светите храмове, дават възможност на семействата да бъдат свързани за вечността. Семейството на земята е проекция на живота в рая, където цари любов, разбирателство и взаимна подкрепа. Както ни учи апостол Павел: „Нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа“.

Пророкът Ръсел М. Нелсън съветва: 'Братя, вашето най-голямо и належащо задължение като носители на свещеничеството е да обичате и да се грижите за съпругата си. Станете едно с нея. Бъдете неин съмишленик. Улеснете я да иска да бъде ваша. Никой друг интерес в живота не бива да взима превес над това да изграждате вечната си връзка с нея.“ Никакъв успех в света не може да компенсира провала у дома.

Обичайки се и грижейки се един за друг, ние осъзнаваме, че бракът е идеалната среда за преодоляване на егоизма и егоцентризма у нас. Чрез брака имаме шанс да се усъвършенстваме като личности и да постигнем заедно трайно щастие в отреденото ни време занапред.