Уроци от Институт

Уроци от Институт

Вторник 19:00 ч. Учител - Балтийска мисия, език на урока: английски

Четвъртък 20:00 ч. Учител - Арменска мисия, език на урока: английски

Четвъртък 20:00 ч. Учител - Българска/Централна евразийска мисия, език на урока: английски

Тук можете анонимно да зададете въпрос, който бихте искали да се обсъди по време на урока, или да споделите обратна връзка.

Линк: https://forms.office.com/r/76MVgpbrXQ