Църквата обявява промени в областното президентство за 2020

областно президентство
От ляво надясно: старейшина Ханс Т. Бум - първи съветник, старейшина Кристофъл Голдън - президент на област Източна Европа, старейшина Кирил Похилко - втори съветник

На 1 август 2020 г. ще се извършат следните промени в президентството на област Източна Европа на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни: Новото областно президентство ще се състои от старейшина Кристофъл Голдън като президент на област Източна Европа, старейшина Ханс Теодорус Бум като първи съветник и старейшина Кирил Похилко като втори съветник.

Под ръководството на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, новото областно президентство ще дава духовни насоки за членовете на Църквата и местните ръководители в областта.


 

Старейшина Кристофъл Голдън

Старейшина Кристофъл Голдън е подкрепен като висш ръководител на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 31 март 2001 г.

Преди това е служил в третия кворум на седемдесетте като областен седемдесетник за област Африка Югоизток, както и като областен седемдесетник и съветник в област Африка. Служил е като президент на област Африка Югоизток, първи и втори съветник в област Африка Запад и като изпълнителен директор на отдел Свещеничество и семейство. Понастоящем той служи като президент на област Източна Европа. Служил е в няколко църковни призования, включително като пълновременен мисионер в Южна Африка и като районен и колов президент на Младите мъже, учител в Института, епископ и президент на кол.

Старейшина Голдън е бизнесмен с опит в областта на банковото дело, фармацевтичната промишленост и маркетинга. Завършил е Университета на Южна Африка в Претория, със специалности политология и международна политика.

Кристофъл Голдън е роден в Йоханесбург, Южна Африка, на 1 юни 1952 г. Сключва брак с Даян Норма Хълбърт през декември 1981 г. Те са родители на четири деца.


 

Старейшина Ханс Т. Бум

Старейшина Ханс Т. Бум е подкрепен на 6 април 2019 г. като висш ръководител седемдесетник на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Старейшина Бум е служил в много църковни призования, включително пълновременен мисионер в мисия Англия Лондон Изток, съветник в президентство на клон, президент на клон, колов президент на Младите мъже, съветник в президентство на кол, президент на кол и областен седемдесетник в област Европа.

Старейшина Бум е завършил висше образование със специалност администрация в Маво Хоге Вут през 1980 г. Работил е като секретар, рекрутър и управител продажби.

Ханс Теодорус Бум е роден в Амстердам, Нидерландия, на 13 юли 1963 г. През 1984 г. е сключил брак с Ариена Йохана Брокцитер. Имат три деца.


 

Старейшина Кирил Похилко

Старейшина Кирил Похилко е подкрепен на 4 април 2020 г. като областен седемдесетник на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Понастоящем той служи като президент на Балтийската мисия.

Преди да бъде призован като президент на мисия, старейшина Похилко е служил като президент на кол Киев Украйна. Служил е и като член на президентство на кол, както и като президент на клон. Той е служил като пълновременен мисионер в мисия Донецк Украйна.

Старейшина Похилко има висше образование и магистратура в областта на икономиката. Работил е на различни позиции, включително в храма Киев Украйна.

Кирил Похилко е роден на 12 октомври 1975 г. Сключил е брак с Елена Терехова през септември 2002 г. Те са родители на две деца.