Темата на младежите за 2021 г. набляга на „велико дело“

Темата е Учение и завети 64:33–34

младежи

През цялата предстояща година на младежите-светии от последните дни по целия свят ще бъде напомняно за тяхната роля в това, което президент Ръсел М. Нелсън нарича „най-славното дело“ на земята (вж. „Смели воини на Израил“, духовно послание за младежи по света, 3 юни 2018 г.).

В писмо от общите президентства на Младите жени и Младите мъже се съобщава, че темата на младежите за 2021 г. е: „Затова да се не уморявате да вършите добро, защото вие полагате основата на велико дело. И от дребните неща произлиза онова, което е велико. Ето, Господ изисква сърцето и драговолен ум” (Учение и завети 64:33–34; курсив добавен).

Темата е подбрана в отговор на поканата на пророка „(младежите) да постъпят в Господния батальон, за да помагат за събирането на Израил“ („Смели воини на Израили в съответствие с материалите за изучаване през 2021 г. за Семинара и Следвайте Ме, елате с Мен.

Писмото насърчава родителите и ръководителите на младежи да преподават у дома и по време на събранията в Църквата през цялата година принципите, свързани със стиховете на темата. Темата може да бъде използвана като тема на речи, изнасяни от младежи в събранията за причастие, както и да дава насока за младежки дейности, в това число лагери, младежки конференции и духовни послания. На темата ще бъде наблегнато и по време на ЗУМ конференциите по целия свят.

лого за темата на младежите