Всички статии

Сестрите от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни присъстваха на специално събрание със старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли
5 и 6 октомври (събота и неделя) 2019 г., 10:00 ч. и 14:00 ч. местно време
Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България имаха привилегията да присъстват на вдъхновяващо послание от старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли
Църквата проведе младежка конференция в с. Бистрица. Темата бе 'Ако ме обичате, ще пазите Моите заповеди'.
Младежи представляващи различни религии в България и Холандия участваха в летен лагер, целящ да им помогне да опознаят религиите по местата, на които живеят
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни отпразнува деня на пионерите в сградата на група Сливен.
Христо имал навика да общува с посетители от Запада и да ги моли да му оставят непотребни за тях книги на английски. Събрал почти 30 книги по този начин, докато бил около 20-годишен.
Някой ден ще бъдем изненадани да открием колко различно е разбирането ни за съвършенството от това, на което Спасителят ни учи за съвършенството.
Следвайки примера на Спасителя, се опитвам да се съсредоточавам по-малко над нещата, които „трябва“ да правя и повече над нещата, които е важно да правя
В сградата на клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе Вечер край огнището със старейшина Патрик Кийрън от Президентството на Седемдесетте.
В сградата на клон Сливен на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г.
Спазване, изучаване и преподаване на Евангелието