Всички статии

Домът е централното място за изучаване на Евангелието
Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени да участват в 189-тата годишна обща конференция, която ще се състои на 6 и 7 април 2019 г.
Силата на писанията в нашия живот
Да преподаваме като Спасителя
Група Хасково на Църквата на Исус Христос на светиите от последните проведе ден на отворените врати на тема 'Спасителят Исус Христос'.
Спазване, изучаване и преподаване на Евангелието
Домът е централно място за изучаване на Евангелието
Домът е централно място за изучаване на Евангелието
Домът е централно място за изучаване на Евангелието
Силата на писанията в нашия живот
Господ очаква от нас да изпълняваме нашия ангажимент за излизане на срещи и брак, дори ако този процес не винаги е лесен.
Силата на писанията в нашия живот