Всички статии

Мисионерска служба
Старейшина Роналд А. Расбанд казва как можем да следваме повелението #НегоСлушай чрез подтици, получавани при четене на Светите Писания.
Перри Рос Хесенауер, група Сливен, клон Стара Загора, Българска/Централна евразийска мисия
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Д. Тод Кристоферсън казва, че винаги трябва да сме готови да следвамe повелението #НегоСлушай.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Президент Хенри Б. Айринг учи, че понякога можем да следваме повелението #НегоСлушай чрез съвета и напътствията на другите.
Серия от два онлайн семинара на тема 'Аутизъм' ще бъде проведена за професионалисти от лицензирани специалисти по нарушения в развитието
Старейшина Луис и старейшина Дънбар участваха в дейности и състезателни игри на бейзболен клуб 'Атлетик' (София)
Красимир Коларов, първи съветник в президентството на Българска/Централна евразийска мисия
Обичам да придобивам духовно знание и да го прилагам в живота си, защото знам, че по този начин се усъвършенствам.
Светият Дух е винаги готов да благославя, утешава и дава мир, но също така да дава отговори и разбиране.
Серия от четири онлайн семинара на тема 'Аутизъм' ще бъде проведена за членовете от лицензирани специалисти по нарушения в развитието