Всички статии

Старейшина Холанд обсъжда възхищението си към учениците в Семинара и Института, които проявяват гъвкавост, адаптивност и надежда, докато се учат извън класните стаи по време на една световна пандемия.
Темата е подбрана в отговор на поканата на пророка „(младежите) да постъпят в Господния батальон, за да помагат за събирането на Израил“
Като съчетавате вяра в Бог с усърдна работа
„Фактът, че не можем да посещаваме храма, не променя влиянието, което храмът оказва върху нас и нашия живот“
Как следвате повелението #НегоСлушай? Според президент Балард чуваме Господния глас, когато в тихите мигове в живота си, мислим за нещата от Духа.
Дати за конференцията: 30 юли - 01 август 2020 г.
Нека да се съсредоточим върху нещата, които можем да правим, а не върху тези, които не можем.
Как следвате повелението #НегоСлушай? Според старейшина Гонг чуваме Господния глас и чувстваме любовта Му към нас, като служим на всеки човек поотделно.
Когато почувствам, че не мога да направя нищо повече, мога да избера да се уповавам на Бог.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Гари Е. Стивънсън научава как да разпознава словата на Исус Христос чрез Светия Дух.
Докато се справяме с вируси, бедствия и лични проблеми – служението е начинът, по който Господ ни изпраща един на друг.
Как споделяте Евангелието по време на световна пандемия? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф обсъжда творчеството на мисионерите през тези трудни времена.