Всички статии

В Писанията само в няколко свещени случая хората чуват гласа на Небесния Отец.
Бог знае за нашите трудности. Той ни обича. Ако се обърнем към Него, Той ще ни изпрати помощта, от която се нуждаем.
Винаги ще има перипетии, а те често са обезсърчителни, но се уча да гледам към Спасителя, докато намирам пътя си през трудностите
Делото на Възстановяването трябва да бъде продължено от нас точно толкова, колкото е трябвало да бъде започнато от Джозеф Смит.
Видението на Джозеф Смит поставя началото на Възстановяването на Евангелието на Господ – Възстановяване, което продължава и днес.
Господ ви вижда. Не сте невидими за Него. Той обича усилията, които полагате и които никой друг не може да види. Вие сте безценни и Той ви цени с всичките ваши особености и индивидуални черти.
Ако искаме да вървим напред, трябва да ГЛЕДАМЕ напред. Ако можех да поставя цел за вас, тя би била да се молите за напътствие.
Вдъхновяваща история за раждането на Спасителя
Ние биваме спасени, като приемем Неговото съвършено Единение и полагаме максимални усилия да Го следваме. Пътят ни на ученичество ще включва провали отново и отново.
С годините се научих да не допускам миналото ми или одобрението на другите хора да определят дали се уважавам.
През живота ни ще има отминаващи периоди с изпитания, но най-големите трудности в живота ни вероятно ще останат с нас до края.
Старейшина Дитер Ухтдорф предлага пет неща, които всеки може да прави, за да участва във великото поръчение на Спасителя да помага при събирането на Израил.