Всички статии

Как споделяте Евангелието по време на световна пандемия? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф обсъжда творчеството на мисионерите през тези трудни времена.
Регистрацията за конференцията ще започне на 1 юни и ще приключи на 5 юли.
Това е Църквата на Исус Христос, а аз искам да бъда там, където е Той: Неговото име, Неговото послание, Неговата доброта.
Вземането от причастието е свещена и освещаваща привилегия. Да правим това ни позволява по-пълно да черпим от Господната сила.
Колкото повече изучавам живота на Джозеф Смит и историята на Църквата, толкова повече осъзнавам, че Възстановяването е и продължава да бъде процес.
Сестра Джийн Б. Бингам чува Исус Христос чрез топлото уверение, че върши правилното.
Сестра Бони Х. Гордън и сестра Шарън Юбанк изпратиха видео записи с надеждата, че сестрите в областта ще могат да получат техните послания и да почувстват тяхната обич.
През 1995 г. Църквата издаде официално изявление относно важността на семействата със заглавие „Семейството: прокламация към света“.
Научих, че Бог винаги присъства в живота ми, дори и може би най-вече, когато се чувствам напълно изгубен и забравен.
Научих, че правилата са, за да се спазват, и че Бог благославя с чудеса онези, които на драго сърце Му се покоряват.
Бог със сигурност може да ни говори с глас, който да чуем, но Той почти винаги избира да изпраща прости мисли и чувства в сърцата и умовете ни.