Всички статии

Светият Дух е винаги готов да благославя, утешава и дава мир, но също така да дава отговори и разбиране.
Серия от четири онлайн семинара на тема 'Аутизъм' ще бъде проведена за членовете от лицензирани специалисти по нарушения в развитието
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Юлисис Соарес казва, че Господ е готов да ни помага и да ни упътва, ако следваме повелението #НегоСлушай.
Галина Пасева, клон Пловдив, Българска/Централна евразийска мисия
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Президент Далин Х. Оукс казва, че Господ може да благославя нас и другите, когато следваме повелението #НегоСлушай.
На 17 март 2021 г. младежите участваха във виртуален световен концерт.
Присъединете се към нас за Великденско богослужение по време на общата конференция в неделя, 4 април, 19:00 ч. 
Събитието включва музика, дейности и послания от членове на Общото президентство на Неделното училище за деца
Говорителите са Патрик и Алисе Седивий. Те са успешни бизнесмени, които са стартирали много бизнес начинания
Специален онлайн семинар от 4 части, на тема „Оказване на помощ“
Свидетелствам, че нашият Спасител Исус Христос ни познава лично и знае от какво се нуждаем.
Сестра Джой Д. Джоунс казва, че ако следваме повелението #НегоСлушай, можем да получаваме напътствия от Господ.