Всички статии

Като обичаме и служим всеки ден така, както Спасителят е правил това, ще приключим 2020 г. изпълнени с надежда.
За всеки от следващите седем дни публикувайте за какво сте благодарни, като използвате хаштага #Благодарете.
Чудесната привилегия да получаваме откровение е един от най-великите Божии дарове към Неговите чеда
Сърцата ни трябва винаги да са изпълнени с молитва.
Старейшина Дейл Г. Ренлънд говори за важността на личните действия на отдаденост и желание да действаме според подтиците на Духа.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф казва, че любовта е мост, който го свързва със Спасителя Исус Христос
Старейшина Холанд обсъжда възхищението си към учениците в Семинара и Института, които проявяват гъвкавост, адаптивност и надежда, докато се учат извън класните стаи по време на една световна пандемия.
Темата е подбрана в отговор на поканата на пророка „(младежите) да постъпят в Господния батальон, за да помагат за събирането на Израил“
Като съчетавате вяра в Бог с усърдна работа
„Фактът, че не можем да посещаваме храма, не променя влиянието, което храмът оказва върху нас и нашия живот“
Как следвате повелението #НегоСлушай? Според президент Балард чуваме Господния глас, когато в тихите мигове в живота си, мислим за нещата от Духа.
Дати за конференцията: 30 юли - 01 август 2020 г.