Всички статии

Говорителите са Патрик и Алисе Седивий. Те са успешни бизнесмени, които са стартирали много бизнес начинания
Специален онлайн семинар от 4 части, на тема „Оказване на помощ“
Свидетелствам, че нашият Спасител Исус Христос ни познава лично и знае от какво се нуждаем.
Сестра Джой Д. Джоунс казва, че ако следваме повелението #НегоСлушай, можем да получаваме напътствия от Господ.
Музеят за история на Църквата ще проведе 12-ия Международен конкурс за изкуства и изложба през пролетта на 2022 г. Тази статия представя темата на конкурса, сроковете за изпращане на творби и други подробности относно начините за участие.
Нови семинари за по-задълбочено изучаване на Евангелието на тема 'Планът на щастие' ще се провеждат всяка сряда от 18.00 ч., от 27 януари до 16 юни 2021 г.
Като обичаме и служим всеки ден така, както Спасителят е правил това, ще приключим 2020 г. изпълнени с надежда.
За всеки от следващите седем дни публикувайте за какво сте благодарни, като използвате хаштага #Благодарете.
Чудесната привилегия да получаваме откровение е един от най-великите Божии дарове към Неговите чеда
Сърцата ни трябва винаги да са изпълнени с молитва.
Старейшина Дейл Г. Ренлънд говори за важността на личните действия на отдаденост и желание да действаме според подтиците на Духа.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф казва, че любовта е мост, който го свързва със Спасителя Исус Христос