Всички статии

Жени и мъже, които доброволно са приели да служат на различни позиции в конгрегации на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни из цяла Европа, се възползват от разширяваща се програма, свързана с подпомагането на хора, преживяващи емоционална криза.
Дванадесетте урока съчетават образователен, духовен и терапевтичен подход към възстановяването. Основният фокус на програмата е Спасителят Исус Христос и изцеляващата сила на Неговото Единение.
Той им казва, че дават пример на света за добро, решителност и светлина
План на област Източна Европа за 2022 г.
2022 Doğu Avrupa Alan Planı
2022 წ. აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის გეგმა
Video
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Нийл Л. Андерсън казва, че можем да следваме повелението #НегоСлушай и да получаваме откровения чрез искрени, съкровени лични молитви.
Мисионерска служба
Старейшина Роналд А. Расбанд казва как можем да следваме повелението #НегоСлушай чрез подтици, получавани при четене на Светите Писания.
Перри Рос Хесенауер, група Сливен, клон Стара Загора, Българска/Централна евразийска мисия