Всички статии

Президент Ръсел М. Нелсън наскоро публикува на своите страници в социалните медии следното послание
Президент Ръсел М. Нелсън кани хората по целия свят да постят на 29 март 2020 г. за облекчение от пандемията COVID-19.
Нашият Небесен Отец и Неговият Син Исус Христос ни познават, обичат и се грижат за нас.
В Писанията само в няколко свещени случая хората чуват гласа на Небесния Отец.
Бог знае за нашите трудности. Той ни обича. Ако се обърнем към Него, Той ще ни изпрати помощта, от която се нуждаем.
Винаги ще има перипетии, а те често са обезсърчителни, но се уча да гледам към Спасителя, докато намирам пътя си през трудностите
Делото на Възстановяването трябва да бъде продължено от нас точно толкова, колкото е трябвало да бъде започнато от Джозеф Смит.
Видението на Джозеф Смит поставя началото на Възстановяването на Евангелието на Господ – Възстановяване, което продължава и днес.
Господ ви вижда. Не сте невидими за Него. Той обича усилията, които полагате и които никой друг не може да види. Вие сте безценни и Той ви цени с всичките ваши особености и индивидуални черти.
Ако искаме да вървим напред, трябва да ГЛЕДАМЕ напред. Ако можех да поставя цел за вас, тя би била да се молите за напътствие.
Вдъхновяваща история за раждането на Спасителя
Ние биваме спасени, като приемем Неговото съвършено Единение и полагаме максимални усилия да Го следваме. Пътят ни на ученичество ще включва провали отново и отново.