Всички статии

Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Юлисис Соарес казва, че Господ е готов да ни помага и да ни упътва, ако следваме повелението #НегоСлушай.
Галина Пасева, клон Пловдив, Българска/Централна евразийска мисия
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Президент Далин Х. Оукс казва, че Господ може да благославя нас и другите, когато следваме повелението #НегоСлушай.
На 17 март 2021 г. младежите участваха във виртуален световен концерт.
Присъединете се към нас за Великденско богослужение по време на общата конференция в неделя, 4 април, 19:00 ч. 
Събитието включва музика, дейности и послания от членове на Общото президентство на Неделното училище за деца
Говорителите са Патрик и Алисе Седивий. Те са успешни бизнесмени, които са стартирали много бизнес начинания
Специален онлайн семинар от 4 части, на тема „Оказване на помощ“
Свидетелствам, че нашият Спасител Исус Христос ни познава лично и знае от какво се нуждаем.
Сестра Джой Д. Джоунс казва, че ако следваме повелението #НегоСлушай, можем да получаваме напътствия от Господ.
Музеят за история на Църквата ще проведе 12-ия Международен конкурс за изкуства и изложба през пролетта на 2022 г. Тази статия представя темата на конкурса, сроковете за изпращане на творби и други подробности относно начините за участие.
Нови семинари за по-задълбочено изучаване на Евангелието на тема 'Планът на щастие' ще се провеждат всяка сряда от 18.00 ч., от 27 януари до 16 юни 2021 г.