Всички статии

През 1995 г. Църквата издаде официално изявление относно важността на семействата със заглавие „Семейството: прокламация към света“.
Научих, че Бог винаги присъства в живота ми, дори и може би най-вече, когато се чувствам напълно изгубен и забравен.
Научих, че правилата са, за да се спазват, и че Бог благославя с чудеса онези, които на драго сърце Му се покоряват.
Бог със сигурност може да ни говори с глас, който да чуем, но Той почти винаги избира да изпраща прости мисли и чувства в сърцата и умовете ни.
Когато размишлявам за това как чувам гласа Господен, си спомням за това, че откровенията се предават чрез Светия Дух по много начини
На 1 август 2020 г. ще се извършат промени в президентството на област Източна Европа на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни
Заради Исус Христос ние можем да победим страха, болката и самотата. Този Великден почувствайте изцеление чрез Спасителя. #ЧуйтеГо този Великден.
Чуйте гласа Му
Президент Нелсън кани всички, включително и тези от други вероизповедания, да постят на 10 април, Разпети петък, и да се молят пандемията да бъде овладяна
Президент Нелсън призова всички по света отново да постят и да се молят за избавление от COVID-19
Всички са поканени да участват дигитално в 190-тата годишна обща конференция.