Всички статии

Сърцата ни трябва винаги да са изпълнени с молитва.
Старейшина Дейл Г. Ренлънд говори за важността на личните действия на отдаденост и желание да действаме според подтиците на Духа.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф казва, че любовта е мост, който го свързва със Спасителя Исус Христос
Старейшина Холанд обсъжда възхищението си към учениците в Семинара и Института, които проявяват гъвкавост, адаптивност и надежда, докато се учат извън класните стаи по време на една световна пандемия.
Темата е подбрана в отговор на поканата на пророка „(младежите) да постъпят в Господния батальон, за да помагат за събирането на Израил“
Като съчетавате вяра в Бог с усърдна работа
„Фактът, че не можем да посещаваме храма, не променя влиянието, което храмът оказва върху нас и нашия живот“
Как следвате повелението #НегоСлушай? Според президент Балард чуваме Господния глас, когато в тихите мигове в живота си, мислим за нещата от Духа.
Дати за конференцията: 30 юли - 01 август 2020 г.
Нека да се съсредоточим върху нещата, които можем да правим, а не върху тези, които не можем.
Как следвате повелението #НегоСлушай? Според старейшина Гонг чуваме Господния глас и чувстваме любовта Му към нас, като служим на всеки човек поотделно.
Когато почувствам, че не мога да направя нищо повече, мога да избера да се уповавам на Бог.