Всички статии

Каня ви да започнете да записвате как сте виждали ръката Господна в живота си, като си направите ретроспекция толкова назад във времето, колкото можете
Ръководители на УНИЦЕФ САЩ обикалят хуманитарни обекти на Църквата в Солт Лейк Сити
„Построяването и поддържането на тези храмове може да не промени живота ви, но това да сте в храма определено ще го направи“
Обещавам ви, че ще опознавате все по-добре Спасителя, Исус Христос, като се молите, изучавате Писанията, служите на другите, сключвате завети с Господ и свидетелствате за Него
Положителната промяна започва с всеки един от нас и нашето желание лично да допринасяме, да бъдем едно сърце и един ум, да живеем в праведност и да се грижим съзнателно за бедните и нуждаещите се
Детелина и Красимир Йонкови
Всички ние сме братя и сестри, всеки един е чедо на любящ Отец в небесата. Неговият Син, Господ Исус Христос, кани всички да дойдат при Него
МАТЕРИАЛНА ПОДГОТВЕНОСТ
Ръководители на област Централна Европа
„Заветът, на който е Посредник (Христос), е по-добър“. Този завет позволява да бъдат изпълнени както изискванията на правосъдието, така и тези на милостта.
Исус Христос е Първородният Син на Небесния Отец в духа и Единородният в плътта. Той беше Великият Йехова на Стария завет и Месията на Новия завет.
Нашето най-основно учение е, че сме чеда на нашия Небесен Отец. Тази божествена връзка е от първостепенно значение.