Всички статии

  Бог със сигурност може да ни говори с глас, който да чуем, но Той почти винаги избира да изпраща прости мисли и чувства в сърцата и умовете ни.
  Когато размишлявам за това как чувам гласа Господен, си спомням за това, че откровенията се предават чрез Светия Дух по много начини
  На 1 август 2020 г. ще се извършат промени в президентството на област Източна Европа на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни
  Заради Исус Христос ние можем да победим страха, болката и самотата. Този Великден почувствайте изцеление чрез Спасителя. #ЧуйтеГо този Великден.
  Чуйте гласа Му
  Президент Нелсън кани всички, включително и тези от други вероизповедания, да постят на 10 април, Разпети петък, и да се молят пандемията да бъде овладяна
  Президент Нелсън призова всички по света отново да постят и да се молят за избавление от COVID-19
  Всички са поканени да участват дигитално в 190-тата годишна обща конференция.
  Президент Ръсел М. Нелсън наскоро публикува на своите страници в социалните медии следното послание
  Президент Ръсел М. Нелсън кани хората по целия свят да постят на 29 март 2020 г. за облекчение от пандемията COVID-19.
  Нашият Небесен Отец и Неговият Син Исус Христос ни познават, обичат и се грижат за нас.