Всички статии

Нека да се съсредоточим върху нещата, които можем да правим, а не върху тези, които не можем.
Как следвате повелението #НегоСлушай? Според старейшина Гонг чуваме Господния глас и чувстваме любовта Му към нас, като служим на всеки човек поотделно.
Когато почувствам, че не мога да направя нищо повече, мога да избера да се уповавам на Бог.
Как вие следвате повелението #НегоСлушай? Старейшина Гари Е. Стивънсън научава как да разпознава словата на Исус Христос чрез Светия Дух.
Докато се справяме с вируси, бедствия и лични проблеми – служението е начинът, по който Господ ни изпраща един на друг.
Как споделяте Евангелието по време на световна пандемия? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф обсъжда творчеството на мисионерите през тези трудни времена.
Регистрацията за конференцията ще започне на 1 юни и ще приключи на 5 юли.
Това е Църквата на Исус Христос, а аз искам да бъда там, където е Той: Неговото име, Неговото послание, Неговата доброта.
Вземането от причастието е свещена и освещаваща привилегия. Да правим това ни позволява по-пълно да черпим от Господната сила.
Колкото повече изучавам живота на Джозеф Смит и историята на Църквата, толкова повече осъзнавам, че Възстановяването е и продължава да бъде процес.
Сестра Джийн Б. Бингам чува Исус Христос чрез топлото уверение, че върши правилното.
Сестра Бони Х. Гордън и сестра Шарън Юбанк изпратиха видео записи с надеждата, че сестрите в областта ще могат да получат техните послания и да почувстват тяхната обич.