Послание от областен ръководител

Преди да бъда призован като областен седемдесетник, преминах през един от най-трудните етапи на пътуването ми във вярата.
Благодарността не е просто ключ към личната радост. Тя също ни мотивира да бъдем благословия за другите и да променяме света към по-добро.
Искрено вярвам, че Господ обича благодарните хора и че ще бъдем по-благословени с това, от което се нуждаем
Нека работим усърдно, за да подготвяме, обучаваме и подхранваме духа си, точно както правим с тялото си
Когато се подготвяме с благодарност и с радостно очакване, предавайки сърцата си на Господ, за да ги вземе и запечата за Неговите небесни палати, общите конференции могат да се превръщат в едни от най-вълнуващите моменти на годината.
Обещавам ви, че ще опознавате все по-добре Спасителя, Исус Христос, като се молите, изучавате Писанията, служите на другите, сключвате завети с Господ и свидетелствате за Него
Положителната промяна започва с всеки един от нас и нашето желание лично да допринасяме, да бъдем едно сърце и един ум, да живеем в праведност и да се грижим съзнателно за бедните и нуждаещите се
Всички ние сме братя и сестри, всеки един е чедо на любящ Отец в небесата. Неговият Син, Господ Исус Христос, кани всички да дойдат при Него
„Заветът, на който е Посредник (Христос), е по-добър“. Този завет позволява да бъдат изпълнени както изискванията на правосъдието, така и тези на милостта.