новини

Почетете жените по време на това световно духовно послание за Обществото за взаимопомощ. Президент Ръсел М. Нелсън и общото президентство на Обществото за взаимопомощ се обръщат към жените по време на това световно духовно послание за Обществото за взаимопомощ.
Зйомки нових серій вже завершилися
Помощ за пострадалите от земетресението на обща стойност за повече от 5 милиона щатски долара
Жени и мъже, които доброволно са приели да служат на различни позиции в конгрегации на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни из цяла Европа, се възползват от разширяваща се програма, свързана с подпомагането на хора, преживяващи емоционална криза.
Дванадесетте урока съчетават образователен, духовен и терапевтичен подход към възстановяването. Основният фокус на програмата е Спасителят Исус Христос и изцеляващата сила на Неговото Единение.
Той им казва, че дават пример на света за добро, решителност и светлина
Беше прекрасна вечер, изпълнена с много силни и просветлени думи, напътстващи всеки от нас. Бяхме благословени, че Българска софийска мисия бе домакин на старейшина Тед Калистър и неговата съпруга.