Събитията, предизвикали моята световна инициатива за благодарност

Президент на Църквата

през. Нелсън

Неочаквано събуждане

Някога събуждали ли сте се подред нощ с конкретна мисъл или впечатление? От началото на моето служение като президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни съм имал няколко такива неочаквани събуждания. Много от тях се оказаха специални и свещени моменти, дадени от Бог. Искам да споделя едно такова преживяване, свързано със специалното видео послание, което се публикува днес, 20 ноември 2020 г.

Преди няколко седмици се събудих посред нощ с мисълта, че трябва да кажа молитва на благодарност към Бог за всички Негови чеда по света. Умът ми се изпълни с мисли за всички неща, за които следва да бъдем благодарни, и как изразяването на благодарност може да бъде извор на един изцеляващ дух в живота ни. Чрез вдъхновение в моя ум и сърце ми бяха дадени конкретни подробности, включително кога следва да споделя това послание. Споделеното днес видео послание не е случайност, а дойде от небесата.

Един от най-великите Божии дарове

Откакто през 2018 г. започна моето служение като президент на Църквата, едно от нещата, с които Духът многократно е впечатлявал моя ум, е силното желание на Господ да разкрива намерението и волята Си. Чудесната привилегия да получаваме откровение е един от най-великите Божии дарове към Неговите чеда – всеки от нас има достъп до него.

Независимо кои сте, можете да се молите на вашия Небесен Отец за напътствия и насоки за живота ви. Ако се научите да чувате Господ чрез Неговите подтици, можете да получавате божествено напътствие по важни и не така важни въпроси.

Благодарен съм за събужданията в живота ми, които са ми помагали да знам, че днес наистина ни се дава напътствие от небесата. Нашият Спасител Исус Христос е най-добрият пример както за следване на волята на Неговия Отец, така и за отдаване на благодарност за всички неща.

За всичко благодарете

Както казах в моето видео послание, научил съм, че броенето на нашите благословии е много по-полезно от броенето на нашите проблеми. Независимо от нашите обстоятелства, отдаването на благодарност е единствен по рода си, бързо действащ лек с дълготраен духовен ефект. Казано просто:„За всичко благодарете“ (1 Солуняни 5:18).

Моля ви да приемете моята покана за следващите седем дни да изпълните социалните медии с вашата лична благодарност, като използвате #Благодарете. И ви моля да се присъедините към мен в отдаване на благодарност към Бог чрез всекидневна молитва. Молитвите могат да осъществяват чудеса. Нека всички се обръщаме към Бог и по-пълно да Му се доверяваме.

Споделяйте силата на благодарността

Броенето на нашите благословии е много по-полезно от броенето на нашите проблеми. Независимо от нашите обстоятелства, отдаването на благодарност е единствен по рода си, бързодействащ лек с дълготраен духовен ефект. —Президент Ръсел М. Нелсън

Изцелителната сила на благодарността е послание за всеки. Насърчаваме ви да споделите това видео и поканата в него с роднини и приятели, за да можем през следващите седем дни да изпълним социалните медии с благодарност.