Споделяйте посланието за Възстановяването на Евангелието на Спасителя

От президент Ръсел М. Нелсън

Първото видение

Когато говорих по време на миналата обща конференция през октомври, отбелязах, че 2020 г. е годината, в която ще честваме 200 години, откакто Бог Отец и Неговият Възлюбен Син Исус Христос се явили във видение на Джозеф Смит. Това конкретно събитие в историята на човечеството поставя началото на Възстановяването на Евангелието на Господ – Възстановяване, което продължава и днес. Колко благословени сме да живеем в светлината на това видение! С това видение получаваме ново разбиране за естеството на Бог Отец и Неговия Син, Исус Христос.

Бог обича всички Свои чеда и има план за всеки от нас. Така както чува молитвата на Джозеф през 1820 г., Той ви слуша и копнее да говори с вас посредством Духа. Небесният Отец ви иска. Ние ви искаме. Това ще бъде важна година. Каним ви да бъдете важна част от споделянето на посланието за продължаващото Възстановяване на Евангелието на Спасителя. Скоро ще споделим повече по темата, но вие можете да започнете още днес, като откликнете на отправените от мен покани по време на миналата обща конференция, а именно – да се потопите изцяло в славната светлина на Възстановяването.

 

Каним ви да бъдете важна част от споделянето на посланието за продължаващото Възстановяване на Евангелието на Спасителя. Как можете да правите това? Бихте могли да започнете подготовката си, като прочетете наново Разказът на Джозеф Смит за Първото видение, така както е записан в Скъпоценен бисер. Или размишлявайте върху важни въпроси като: „Как би се променил животът ми, ако придобитите от мен от Книгата на Мормон знания ми бяха отнети изведнъж?“ или „Какво влияние са оказали събитията от Първото видение върху мен и върху обичаните от мен хора?“

 

Изберете си собствени въпроси. Съставете си собствен план. Действате според тези покани, за да се подготвите да споделяте важните послания на случващото се Възстановяване. Като се стремите към Исус Христос посредством тези усилия, Бог ще ви подготвя да получавате допълнителна светлина. Вашата лична подготовка ще направи възможно общата конференция през април да бъде не само запомняща се, но и незабравима. Времето да действаме е сега. Това е превратен момент в историята на Църквата и ролята ви е съществена.

Свидетелствам, че Исус Христос е жив. Той ръководи тази Църква днес. Бог се доверява на всички нас, че ще имаме важна роля във Възстановяването на Неговото Евангелие.