Споделяне на Евангелието в трудни времена

старейшина Дитер Ф. Ухтдорф

Мисля, че Господ ни даде урок в тези трудни времена.

Удивително е колко бързо, за дни, за седмици стана промяната и сега имаме успех.

 

Как мисионерите намериха нови начини да използват социалните медии, технологиите и членовете както никога досега.

Това са прекрасни начини за свързване с хората и за споделяне на Евангелието в домовете им, без да се натрапваме там.

Възстановяването се случи преди 200 години и сега предлагаме нещо красиво, което е от полза в тези трудни времена, а и завинаги.

 

Когато се сплотяваме като членове и мисионери, където и да сме, ще носим големи благословии на хората, защото е наш ред да се възползваме от това и да направим нещо добро от ситуацията.

Случват се прекрасни неща.

Мисиите си помагат взаимно.

Подготвят материали за Фейсбук, за други социални медии и споделят как го правят.

Това е творческа мисъл.

Напредък.

По-добри, поучени, подкрепени, с нови сили, напредващи.

Надявам се да запазим тази инерция, тази енергия напред във всички области на Църквата.