Постът - един мощен инструмент - 26 Септември

Постът - един мощен инструмент - 26 Септември

Постът - един мощен инструмент

Химн: «Следвайте Ме, елате с Мен!». #76

Преди урока забийте два гвоздея до някъде в дебела дъска и скрийте
чука някъде из стаята. Покажете дъската и помолете някой да дойде и
да се опита да забие още гвоздеите в дъската. Отбележете трудността
и после помолете някой да дозабие гвоздеите, като използва чука.
Попитайте: Каква е разликата? Обяснете, че чукът дава по-голяма сила,
от тази, която имаме в ръцете си.
Небесният Отец ни е дал специален инструмент, когато се нуждаем от
божествена сила в живота си. Кой е този специален инструмент?
(Постът.) Обяснете, че Спасителят учил учениците Си как да използват
тази специална сила и че ние съо можем да я използваме.
Прочетете Мосия 27:8–37; 28:1–8; Алма 17:1–3. Обсъдете важността на
постенето за обръщането във вярата и духовния растеж на Алма
младши и четирите сина на Мосия. Може също да разкажете история от
вашия живот, която свидетелства за силата на поста.
Прочетете Учение и Завети 88:76. Помогнете на семейството си да
научи, че постът започва и приключва с искрена молитва и посвещение
за конкретна нужда.
Интересен факт: Какво е ял Исус? Обяснете, че Исус и учениците Му яли
основно растителна храна, например леща, пълнозърнести храни,
плодове, зеленчуци, фурми, ядки и риба. Закуските може да са били
скакалци и щурци.

Почерпка:
Плодова салата

Нарежете на кубчета
1 ябълка, 1 круша,
½ пъпеш медена
роса и 1 банан.
Разбъркайте с
гроздови зърна и
ягодов йогурт.