Кръщение и поемане върху ни на името на Христос- 12 Септември

Кръщение и поемане върху ни на името на Христос- 12 Септември

Кръщение и поемане върху ни на името на Христос

Химн: «Следвайте Ме, елате с Мен!». #76

Подгответе по два листа хартия за всеки член на семейството, като на единия е
написано първото му име, а на втория фамилията. Скрийте ги из стаята.
Кажете на семейството си, че в стаята са скрити два листа, които им принадлежат.
Докато търсят имената си, обяснете, че първите имена принадлежат на тях лично,
но фамилните имена принадлежат на цялото семейство. Създайте чувството за
обич и гордост към семейството ви и фамилията му.
Попитайте: На какво държи нашето семейство? (Свидетелство, честност, вяра,
приятелство и т. н.)
Обяснете, че при кръщението ние поемаме върху си името на Христос и Го
представляваме. Ние обещаваме да поемем върху си Неговото име и да
действаме както би действал Той, винаги да Го помним и спазваме Неговите
заповеди.
Обяснете, че когато сме напуснали присъствието на Небесния Отец, ние сме
били чисти като солта. (Изсипете малко количество сол на една чиния.) Когато
стигнем възрастта на отговорността (8 г.), понякога правим лоши избори и вече
не сме чисти. (Поръсете малко черен пипер върху солта.) Освен ако не сме
съвършено чисти, ние не можем да се завърнем в присъствието на Отца ни
(вж. 1 Нефи 15:34). Когато се кръстим, Той ни обещава, че ако се покаем, Той ще
премахне греховете ни чрез Единението на Неговия Син. Можем да станем
„бели като сняг” (Исаия 1:18). (Потъркайте една лъжица с мек плат и доближете
лъжицата до купчинката сол и пипер. Пиперът ще се залепи към лъжицата поради
статичното електричество.) Всяка седмица ние вероятно ще вземаме грешни
решения. Когато вземаме от причастието и се покайваме и подновяваме
обещанията пред Него, Небесният Отец отново ще премахне греховете от
живота ни.

Почерпка:

Плосък хляб
(арабски хляб или
тортили), покрит с
нарязана шунка,
настъргано сирене/
кашкавал и др.
Запечете в
микровълнова
фурна за 15 секунди
или до разтопяването
на кашкавала/
сиренето