Той възкръсна! - 28 Март

Той възкръсна! - 28 Март

Той възкръсна!

Химн: «Той възкръсна!». #122

1. Попитайте: „Защо празнуваме Великден?” (Исус бе възкресен.)
„Защо това събитие е толкова важно за нас?” (Исус подготви начина за нас също да бъдем
възкресени.)
2. Нека семейството ви направи този тест за смъртта и възкресението на Исус Христос.
(Задайте един или два въпроса, на които никой няма да може да даде правилен отговор).
Тест:
a. В кой ден на седмицата бил разпънат на кръст Исус? (Петък—вж. Иоана 19:31.)
b. В кой ден на седмицата Исус бил възкресен? (Неделя—вж. Иоана 20:1.)
c. Кой бил първият смъртен човек, който видял възкресения Спасител?
(Мария Магдалена—вж. Марка 16:9.)
d. Колко ангели били до гробницата, когато Исус бил възкресен? (Два—вж. Иоана 20:12.)
e. Мария Магдалена нарекла Исус „Равуни”. Какво означава тази дума? („Учителю”—вж. Иоана 20:16.)
f. Назовете една от жените, които отишли с Мария Магдалена до гробницата. (Иоанна и Мария, Якововата майка—вж. Лука 24:10.)
g. Назовете един от мъжете, на които се явил Исус по пътя към Емаус. (Клеопа—вж. Лука 24:18.)
3. Кажете на семейството си, че тъй като ги обичате и тъй като всеки от тях се е постарал да
отговори, ще им дадете почерпка, независимо, че не са дали правилни отговори на всички
въпроси.
Сравнете това преживяване с това на Небесния Отец и Исус. Тъй като те ни обичат толкова
много, те са ни предоставили начин да се завърнем при тях, въпреки че не вършим всичко
на 100 % правилно. Чрез Исус Христос и Неговото Единение, въпреки че личните ни усилия
не са съвършени, ние пак можем да получим най-добрата награда—вечен живот.
4. Прочетете Иоана 3:16. Попитайте: „Кой е най-добрият начин, по който можем да покажем на Небесния Отец и на Исус колко сме благодарни за всичко, което са направили за нас?” Прочетете Иоана 14:15. Свидетелствайте, че тъй като Небесният Отец и Исус ни обичат толкова силно, те са ни предоставили начин да се завърнем в тяхното присъствие.


Почерпка:
Десертчета с парченца
шоколад

⅔ ч. маргарин
1 ч. кафява захар
1 ч. захар
3 яйца
2 ч. брашно
¼ ч. л. сол
1 ч. л. бакпулвер
1 ч. шоколадови парченца
(или нарязан на ситно
шоколад)
1 ч. ядки (по избор)

⅔ ч. маргарин
1 ч. кафява захар
1 ч. захар
3 яйца
2 ч. брашно
¼ ч. л. сол
1 ч. л. бакпулвер
1 ч. шоколадови парченца
(или нарязан на ситно
шоколад)
1 ч. ядки (по избор)