Подготовка за храмовите обреди - 25 Юли

Подготовка за храмовите обреди - 25 Юли

Подготовка за храмовите обреди

Химн: «Духът Божий». #2

Покажете следните предмети: няколко бонбона, различни монети, банкнота на голяма стойност и снимка на нещо много скъпо (например кола или къща). Попитайте: Кое е по-скъпо? Какво би избрало едно три-годишно дете? Защо? (те не разбират стойността на скъпия предмет.) Покажете снимка на храм. Обяснете: Някои хора не знаят ценността на храма; може да им изглежда само като още една красива църковна сграда. Ние знаем, че само достойни членове на Църквата може да влизат в храма. Някои, които не знаят ценността на благословиите, които получаваме в храма, правят избори, които ги възпрепятстват да опитат тези благословии. Други хора правят големи жертви, за да останат достойни да влязат в храма. Защо храмовете са толкова важни? (Вж. У. и З. 14:7.) Когато разбираме ценността на получаването на храмовите благословии, ние правим добри избори. Тези избори ще ни пазят достойни, за да влезем в храма. Ние сме близо до Господ, чувстваме се чисти и обичаме другите. Чувстваме радост от това да служим на Спасителя.

Почерпка:
Сладолед с
разнообразни
заливки.