4 Януари

4 Януари

Исус е моят пример

Химн: «Следвайте Ме, елате с Мен!». #76

1. Изключете всички лампи вкъщи или използвайте превръзка за очи,
ако все още е светло. Помолете един член на семейството да извърши
трудна задача, като например да напише изречение на лист хартия или
да намери няколко предмета от домакинството и да ги сложи на едно
място. После включете лампите или свалете превръзката за очи и
покажете колко лесно може да се свърши същата задача на светло.
2. Прочетете Иоана 8:12. Задайте следните въпроси:
a. По какъв начин Исус е Светлината на света?
b. По какъв начин Той ни дава светлина? (Дал ни е Своя пример.)
3. Избройте начините, по които Исус ни дава пример:
a. Той ни показа начина за кръщение (вж. Матея 3:13–17).
b. Той обичаше малките деца (вж. Марка 10:13–16).
c. Той помагаше на болните и недъгавите (вж. Марка 6:53–56).
d. Той бе мил (вж. Иоана 4:6–10).
e. Той прощаваше на онези, които бяха жестоки с Него (вж. Лука 23:34).
f. Той ни показа как да се молим (вж. Матея 6:5–13).
g. Той ни научи колко е важна истината (вж. Иоана 8:32).
h. Той устоя на всички изкушения (вж. Матея 4:2–10).
4. Обяснете, че Исус винаги е избирал да върши волята на Отца.
Винаги е изразявал обич към другите. Попитайте: „Как можем да се
научим да следваме примера на Исус?” Обяснете, че когато имаме да
вземаме решение, трябва да се запитаме: „Какво би направил Исус?”


Почерпка:
Захарни курабийки
с канела

За тестото:
1 ч. масло
1½ ч. захар
2 яйца
1 ч. л. ванилия
2¾ ч. брашно
1 ч. л . сода бикарбонат
½ ч. л. сол
За поръсване:
2 с. л. захар
2 ч. л. канела

Разбъркайте съставките
за тестото. Направете
топчета от тестото и ги
овъргаляйте в захарната
смес за поръсване.
Печете 8 минути на 175°C.