Благодарно отношение - 15 Февруари

Благодарно отношение - 15 Февруари

Благодарно отношение

Химн: «Време жътвено дойде». # 66

1. Прочетете Учение и Завети 59:21 и помолете семейството си да слуша
внимателно за две неща, които правят Небесния Отец нещастен.
(Неспазването на заповедите Му и неизразяването на благодарност към Него.)
2. Споделете следния цитат от президент Езра Тафт Бенсън:
„Казва се, че пророкът Джозеф Смит е казал, че един от най-големите грехове,
за които ще са виновни светиите от последните дни, е неблагодарността.
Предполагам, че повечето от нас не са считали това за сериозен грях. Имаме
голяма склонност в молитвите си да искаме допълнителни благословии.
Понякога чувствам, че трябва да посвещаваме повече от молитвите си за
изразяване на благодарност за вече получени благословии”
(“All This and the Gospel Too”, New Era, ноем. 1991 г., с. 4).
(Може да прочетете и Алма 37:37.)
3. Разкажете историята за десетте прокажени в Лука 17:11–18.
a. Попитайте: „По какъв начин един от прокажените изразил своята
благодарност?”
b. Обяснете, че макар и деветимата несъмнено да са били щастливи, че са
били изцелени, те не се замислили за източника на тяхната благословия или
да се върнат да благодарят на Исус.
c. Попитайте какво можем да правим, за да изразим по-добре благодарността
си към Небесния Отец за всичко, което Той прави за нас.
4. Свидетелствайте за това, че нашият Небесен Отец (и хората около нас)
се радват, когато изразяваме благодарност за това, което ни е било дадено.
5. Дайте на всеки член на семейството по три бонбона с обвивка и ги помолете
да напишат имената на трима души, за които са благодарни, които не са членове
на семейството. Насърчете ги да търсят начини да благодарят на тези хора.
Всеки път, когато те благодарят на някои от тези хора, те могат да изядат по един
от тези бонбони.Почерпка:
Шоколадов пудинг

Разбъркайте следното в
тенджера с дебело дъно:
6 с. л. захар
3 с. л. нишесте
щипка сол
1½ с. л. какао на прах
2½ ч. мляко
1 ч. л. ванилия
Варете на умерена
температура при
непрекъснато
разбъркване, докато се
сгъсти (около 4-5 минути).
Свалете от котлона.
Добавете 1 чаша парченца
шоколад
1 ½ с. л. масло
Разбърквайте до получаване
на гладка смес. Изсипете в
купички и поставете в
хладилника за един час.
Chocolate_pudding_in_glasses.jpg