Регистрацията за BYU Pathway Connect е достъпна.

BYU Pathway Connect

Регистрацията за пролетния семестър за BYU Pathway Connect е достъпна.

Научете повече и кандидатствайте на https://www.byupathway.org/admissions#from-menu-admissions

Краен срок за кандидатстване 16 април 2021 г.