Пророкът призовава всички да постят на Разпети петък за избавяне от COVID-19

Президент Ръсел М. Нелсън

Президент Нелсън призова всички по света отново да постят и да се молят за избавление от COVID-19. (Предишният пост за избавяне от COVID-19 беше на 29 март 2020 г.) Новият световен пост ще бъде на Разпети петък, 10 април 2020 г.

Пророкът каза: “Нека се обединим в молитви за изцеление по целия свят. Разпети петък ще е съвършеният ден, в който нашият Небесен Отец и Неговият Син да ни чуят! … Нека умоляваме в молитвите си… за овладяване на настоящата пандемия, полагащите грижи да бъдат в безопасност, икономиката да укрепне и животът да се нормализира”.