Послание от сестра Бони Х. Кордън и сестра Шарън Юбанк

През месец март 2020 г. сестра Бони Х. Кордън и сестра Шарън Юбанк планираха да посетят област Източна Европа. Те имаха желанието да проведат събрание с членовете на Обществото за взаимопомощ и на Младите жени в различни части на областта. Поради Covid-19 пътуването им беше отложено.


Сестра Бони Х. Гордън и сестра Шарън Юбанк изпратиха видео записи с надеждата, че сестрите в областта ще могат да получат тези послания и да почувстват тяхната обич.