Послание от президент Ръсел М. Нелсън

Мои възлюбени братя и сестри, живеем в една необикновена епоха, когато непрекъснато виждаме ръката на Господ в живота на Неговите чеда. Нашият Небесен Отец и Неговият Син Исус Христос ни познават, обичат и се грижат за нас. Можем да бъдем сигурни в това.

В същото време, както сте добре запознати, като световна Църква сме изправени пред едно уникално предизвикателство. COVID-19 и произтичащото от него заболяване засягат хиляди човешки животи и прекъсват множество обичайни дейности. Молим се за тези, които страдат и за тези, загубили обичани за тях хора.

След обсъждане с молитва, и с дълбоко желание да бъдем част от разрешаването на този проблем, в последните дни направихме много временни промени в начина, по който се покланяме и служим на Господ. Безкрайно сме благодарни за вашата вяра, молитви, сътрудничество и разбиране.

Тези уникални по рода си трудности ще преминат с течение на времето. Оставам оптимистично настроен за бъдещето. Познавам великите и чудни благословии, които Бог е подготвил за хората, които Го обичат и Му служат. Виждам доказателство за Неговата намеса в това свято дело по толкова много начини. И така, в тези несигурни времена, намерете утеха в обещанието на Спасителя. Той казва: „Аз, Господ, съм обвързан, когато вие вършите каквото Аз казвам“. (край на цитата)

Обещавам ви, че радостта винаги е достъпна за всеки, който се вслушва в Него и се подчинява на законите Му.

Братя и сестри, моля ви грижете се добре за себе си и за обичаните от вас хора. И търсете възможности да помагате на хората, които ви заобикалят от близо и далеч. Имаме голямата привилегия да извършваме служение на нашите ближни, където и да живеят.

Временните промени в нашето обичайно ежедневие могат да ни предоставят допълнително време да разберем колко ценно може да бъде съсредоточеното върху дома изучаване на Евангелието. Не се колебайте да използвате новите видео клипове върху Книгата на Мормон и другите технологии, за да изучавате Евангелието на Исус Христос.

Очакваме с нетърпение общата конференция. Тогава ще съсредоточим вниманието си върху Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в неговата пълнота. Това Евангелие дава сигурна надежда и помощ в един размирен свят.

Обичам ви. Моля се за вас. И обещавам, че ще получавате утеха и мир, като продължавате да се вслушвате в Него.