28 ноември 2020г.

Поредица семинари „Млади семейни двойки“ от старейшина и сестра Окумура

семейна двойка

От 31 октомври до 19 декември 2020 г.

Млади семейни двойки и млади родители са поканени да се включат в семинарите „Млади семейни двойки“, провеждани от старейшина и сестра Окумура.

 

Линк за Zoom: https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/2073847926 

 

График и теми на семинарите:

31 октомври 11: 00–12: 30 (московско време) Семинар 1. Емоционална издръжливост в брака. Преодоляване на гнева.

14 ноември 11: 00–12: 30 (московско време) Семинар 2. Възпитаване на децата. Разбиране на детското развитие.

21 ноември 11: 00–12: 30 (московско време) Семинар 3. Разрешаване на проблеми. Справяне с пристрастяващо поведение.

28 ноември 11: 00–12: 30 (московско време) Семинар 4. Как да станем ефективни в службата си един на друг като съпруг и съпруга Изграждане на стабилни взаимоотношения.

12 декември 11: 00–12: 30 (московско време) Семинар 5. Емоционално благосъстояние. Подходящи модели на мислене. (Емоционална стабилност).

19 декември 11: 00–12: 30 (московско време) Семинар 6. Емоционално благосъстояние (част 2). Справяне със стреса и тревожността. Разбиране на тъгата и депресията.