Осветете света един по един. Рождество Христово

Този нов разказ за Рождеството предава с красиви детайли описаните в Библията свещени събития, съпътстващи раждането на Исус преди около 2 000 години. Пътувайте с Йосиф и Мария от Назарет до Витлеем. Вижте благоговението на пастирите в полетата на Юдея. Почувствайте радостта на мъдреците, когато коленичат пред Светлината на света – нашият Господ и Спасител Исус Христос.

Зад кулисите на „Детето Христос“

Когато Исус Христос е роден, ангелите пеят: „И на земята мир между човеците“ (Лука 2:14). По време на това Рождество обещанието е същото. Като обичаме и служим всеки ден така, както Спасителят е правил това, ще приключим 2020 г. изпълнени с надежда.

Детето Христос


Календар за служба

календар за служба

Календар за всекидневна служба - картинка

Календар за всекидневна служба - pdf формат

 

Като служим всеки ден така, както Спасителят е правил това, ще приключим 2020 г. изпълнени с надежда. Използвайте този календар за вдъхновение, за да подхождате към всеки ден с нова възможност да следвате поканата #ОсвететеСвета.