Онлайн конференция за млади несемейни (18-35 г.)

30 юли - 01 август 2020 г. 

Регистрацията за Онлайн конференцията за млади несемейни (18-30 (35) г.) ще приключи на 20 юли 2020 г. Дати за конференцията: 30 юли - 01 август 2020 г. 

Абонирайте се за новини относно конференцията в социалните медии:

https://www.instagram.com/confa_ysa/ 

https://www.facebook.com/groups/YSA.Eastern.Europe/

https://t.me/YSA_conference_2020

 

Регистрация за участници от България: https://conf2020eu.eu