Онлайн лятна конференция за пълнолетните несемейни младежи от област Източна Европа

Регистрацията за конференцията ще започне на 1 юни и ще приключи на 5 юли.

Онлайн лятна конференция

Поради продължаващото влияние на пандемията COVID-19, се налага промяна на формата на конференцията за пълнолетни несемейни младежи, планирана да се проведе в област Източна Европа през 2020 г. Конференцията ще се проведе онлайн от 30 юли до 1 август. Каним пълнолетните несемейни младежи от всички страни в област Източна Европа да вземат участие в събитието. Конферецията ще се проведе на три основни езика: украински, английски и руски. В зависимост от нуждите, може да има и допълнителни сесии на други езици. Кодът на честта и нужните разрешителни са качени на уеб страницата, за да бъдат подписани по време на регистрацията.

Регистрацията за конференцията ще започне на 1 юни и ще приключи на 5 юли. Участието в онлайн конференцията е безплатно.

Пълнолетните несемейни младежи от други страни на Европейския съюз могат да се регистрират за участие в конференцията на следния линк: https://conf2020eu.eu/

Пълнолетните несемейни младежи от Молдова, Армения, Грузия, Турция, Беларус и Казахстан могат да се регистрират за участие в конференцията на следния линк: https://conf2020eu.eu/

Участниците могат да получат допълнителна информация за графика и подробности за конференцията на следните линкове:

Instagram: https://www.instagram.com/confa_ysa/ Facebook: https://www.facebook.com/groups/ysaLDSrus/ Telegram: https://t.me/YSA_conference_2020

Пълнолетните несемейни младежи на възраст от 18 до 30 години, както и младежите, които не са членове на Църквата, могат да се запишат за участие в конференцията без предварителното одобрение на ръководещия съответната църковна единица.

Пълнолетните несемейни възрастни на възраст от 31 до 35 годишна възраст, които имат желанието да присъстват на конференцията, трябва да притежават валидна храмова препоръка. Те трябва да получат предварително одобрението на ръководещия църковната им единица. От своя страна, ръководителите на тези единици трябва да се обадят или да изпратят съобщение до Кристина Никогосиян посредством приложенията Telegram или WhatsApp, на номер: +7 911 123-15-56, за да я информират за конкретния кандидат, който е минал интервюто.

Нечленовете на възраст от 32 до 35 години не са поканени да присъстват.

Като част от регистрацията участници, родени през 2002 г., които навършват 18 години след 30 юли, трябва да прикрепят сканирано копие на съгласие, подписано от своите родители или настойници.

Ако чувства, че даден кандидат на възраст от 18 до 35 годишна възраст не трябва да присъства на тази конференция, ръководителят на съответната църковна единица трябва да се свърже със своя президент на окръг, кол или мисия. Те от своя страна могат да се свържат със Седемдесетниците на областта. Това правило е приложимо и за всички останали въпроси от това естество.