Ново съобщение от президент Ръсел М. Нелсън в социалните медии

съобщение от президент Нелсън

Бог „има цялата сила, мъдрост и пълното разбиране; Той разбира всички неща и е едно милосърдно същество, дори дава спасение на онези, които ще се покаят и повярват в Неговото име“ (Алма 26:35).

Затова по време на големи беди, точно както когато една болест придобие пандемични размери, най-естественото нещо, което можем да правим, е да призоваваме нашия Небесен Отец и Неговия Син, Великият Лечител, да покажат Своята удивителна сила да благославят хората по земята.

Както споменах по време на общата конференция преди няколко дни, призовавам хората по света да постят отново. За хората, чието здраве го позволява, нека да постим, да се молим и отново да обединим нашата вяра. Нека се молим за облекчение от тази световна пандемия.

Каня всички, включително и тези от други вероизповедания, да постят на 10 април, Разпети петък, и да се молят пандемията да бъде овладяна, отдаващите грижи да бъдат защитени, икономиката – подсилена, а животът да се нормализира.

Как постим? Обикновено се въздържаме от две хранения в продължение на 24 часа. Но вие решавате каква саможертва бихте могли да направите, пазейки в ума си великата жертва, направена от Спасителя за вас. Нека се обединим в молитва за изцеление по целия свят.