Областно духовно послание за пълнолетни младежи със старейшина Холанд

7 март, от 18:00 ч.

Присъединете се и гледайте областното духовно послание със старейшина Джефри Р. Холанд, член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, на 7 март, от 18:00 ч.