Обявена е промяна при възрастта за напредването и ръкополагането на младежите

14 декември 2018 г.

През 2019 г. децата и младежите ще приключват Неделното училище за деца и ще напредват от един клас или кворум към следващия заедно с възрастовата си група. Достойните млади мъже ще може да бъдат ръкополагани в сан на свещеничеството през януари в годината, когато навършват 12, 14 и 16 г. Достойните младежи ще могат да получат ограничена храмова препоръка от януари в годината, когато навършват 12 г.

Едно обявление в петък, 14 декември, от Първото президентство, промени времето, когато децата и младежите ще приключват Неделното училище за деца, ще преминават от клас в клас или от кворум в кворум и ще посетят храма за първи път – а също и за времето, когато младите мъже могат да бъдат ръкополагани в свещенически санове. Тези промени влизат в сила през януари 2019 г.

Тези обявления произтичат от „желание да укрепим нашите обични деца и младежи чрез увеличена вяра в Исус Христос, по-задълбочено разбиране на Неговото Евангелие и по-голямо единство с Неговата Църква и нейните членове – гласи едно писмо от Първото президентство.

От януари 2019 г. децата ще приключват Неделното училище за деца и ще започват да посещават Неделното училище и клас Пчелен кошер или кворума на дяконите с възрастовата си група, а не когато те самите навършат 12 години, както беше досега.

Освен това, младите мъже ще може да бъдат ръкополагани в сан на свещеничеството през януари в годината, когато навършват 12, 14  16 г. и младежите ще могат да получат ограничена храмова препоръка започвайки от януари в годината, когато навършват 12 г., в зависимост от „личното им достойнство, тяхната готовност и личните им обстоятелства“.

Според материалите, публикувани от Църквата, възрастта за ръкополагане на младите мъже в санове на свещеничеството не е „доктринално постановена“ и всъщност е варирала през историята на Църквата. (Вж. Често задавани въпроси.)

В публикация във Фейсбук в петък президент Ръсел М. Нелсън каза: „Макар и тези корекции да водят до някои значителни логистични промени, аз ви насърчавам да наблегнете първо на духовните ползи.

Нашите младежи и деца са сред най-добрите, които Господ някога е изпращал на този свят. Те имат способността да са по-умни и по-мъдри и да имат повече влияние върху света от всички предишни поколения! Ние трябва да свършим нашата работа, за да им помогнем да осъществят потенциала си“.

„Спасителят ръководи Своята Църква – казва сестра Бони Х. Кордън, обща президентка на Младите жени. – Той е знаел, че тази промяна предстои и е дал вдъхновението за тази група 11 годишни, които са готови за нови задачи и за повече възможности да служат. Той знае способностите на Своите синове и дъщери. Ние им имаме пълно доверие. Толкова сме благодарни за откровението!“
 

Да напредват заедно

В момента, когато децата навършат 12 години, те започват да посещават Младите жени или Младите мъже и се връщат в Неделното училище за деца за уроците или имат възможността да посещават Неделно училище за младежи. През 2019 г. ще бъде преустановен класът „Смели 11“ в Неделното училище за деца и през януари всички единадесет годишни ще посещават заедно Неделното училище.

„Това ще бъде много по-лесен преход , за да може класовете да напредват заедно, вместо децата да напускат Неделното училище за деца едно по едно през цялата година – казва Джой Д. Джоунс, обща президентка на Неделното училище за деца.

Брат Стивън У. Оуен, общ президент на Младите мъже, казва, че една от ползите от това децата и младежите да напредват като група е, че „така има единство и приятелство. Те напредват заедно. Тази промяна помага за процеса на обръщането във вярата. Създава усещане за принадлежност“. „Обаче, промяната не е само с цел приятелство – каза той, – въпреки че действително ще увеличи чувството на братство в кворумите. Целим обръщане към Евангелието на Исус Христос. Младежите са част от един батальон, както казва президент Нелсън и никой не трябва да се чувства сам. Ние сме заедно“.

Промяната означава и че дяконите и момичетата от Пчелен кошер няма да трябва да чакат до 12-ия си рожден ден, за да ходят на лагер. И макар че ходенето на срещи все още не трябва да започва по-рано от 16 годишна възраст, момичетата от клас Мая и учителите вече няма да има нужда да са на 14, за да ходят на танцови забави и младежки конференции, както и да приемат задачи за служение.

Брат Оуен иска младите мъже да знаят колко прекрасна ще бъде тази промяна. „Имате приятели – отбеляза той. – Не трябва да чакате. Напредвате заедно. Тази промяна е съгласувана с това, което се случва в училище и в другите области във вашия живот“.

Сестра Кордън казва, че една от ползите от напредването по възрастови групи е, че президентството на класа може да служи без прекъсването причинено от загубата на членове на президентството поради преместването им в следващия клас на рождения им ден. Вместо това, президентствата ще „отделят време да опознават младите жени и да планират дейности, които да благославят тях и техните семейства“. „Това ще бъде благословия и за ръководителите – сподели тя. – Това е радостна вест. Няма непрекъснато да губим членове на президентството. Знаем, че ще имаме млади жени във всяка възрастова група за целия период от две години. Ще имаме последователност и единство“.
 

Служба в храма

„Особено се вълнувам, че тези промени ще направят възможно по-малки деца да извършват храмова работа – казва сестра Джоунс. – Обикновено те броят дните, докато навършат 12, за да получат храмова препоръка за ограничено ползване и да извършват обреди в храма“.

Обявлението е „още един начин да се демонстрира доверието в тези забележителни младежи – отбеляза сестра Кордън. – Те имат велика работа за вършене в храма – работа, която могат да започнат веднага, като влязат в Младите жени и Младите мъже!

„Надявам се, че загрижените родители ще осъзнаят колко подготвени са всъщност децата им – каза сестра Джоунс. – Те са готови! Това ще позволи на цял един клас в Неделното училище за деца, които са учили и са се подготвяли заедно, да продължи растежа и напредъка си в Младите жени и Младите мъже“.

Обявлението предлага и известна гъвкавост поради лични обстоятелства, при които родителите и епископите следва да се съветват заедно, за да преценят кое е най-добре за всяко едно дете или всеки един младеж, а също и областите на Църквата може да избират местна дата за прехода, която следват в момента, вместо тя да бъде месец януари.