Музикален фестивал за младежи 2021: Велико дело

Музикален фестивал

На 17 март 2021 г. младежите участваха във виртуален световен концерт. Събитието включваше лични и силни свидетелства от младежи и църковни ръководители, вдъхновяваща музика на различни езици, както и снимки, видеа и изпълнения от участници от целия свят. Темата на музикалния фестивал за младежи е основана на темата за младежите за 2021 г.


Езици на събитието: английски и руски.