Как следвам повелението #НегоСлушай

старейшина Герит У. Гонг

 

Една от най-големите благословии на Господ към нас
е да помагаме на Неговите синове и дъщери.
Като се стремим да служим на тези около нас,
Господ дава повече от
Своята любов както на тях, така и на нас.
Мисля, че чуваме Неговия глас.
Той достига до нас по различен начин.
Като се молим да помагаме на другите −
на такива молитви Той иска да отговаря най-много.
Имайки привилегията да служим
на всеки човек поотделно,
чувстваме Господната обич лично към всеки от нас.
Уча се или поне се опитвам да кажа това на испански.
Май е така: „El nos ama a cada uno, uno por uno“.
Той наистина обича
всеки от нас лично и поотделно.
Как следвате повелението #НегоСлушай?