Как следвам повелението #НегоСлушай

Старейшина Гари Е. Стивънсън

Като бях малко момче, веднъж се катерехме в планината с баща ми.

Той следваше пътеката, а аз – не, като скачах от камък на камък.

И тъкмо, когато бях на път да скоча върху една голяма скала, всъщност, вече я изкачвах, баща ми хвана задната част на колана ми, издърпа ме настрани и каза: „Гари, не се качвай на тази скала сега“.

Казах му: „Добре“. Бях леко изненадан. И така, изостанах назад, докато се катерехме по пътеката.

Продължихме напред. Обърнахме се, за да погледнем скалата, която щях да изкача.

Там, навита на скалата на слънце, стоеше голяма гърмяща змия. Казах на баща си: „Как знаеше, че змията е там?“

А той ми отговори: „Гари, какво знаеш относно Светия Дух?“.

От тогава съм научил, че подтиците на Светия Дух ще идват при нас и тогава буквално ще чуваме това, което Господ иска да чуваме.

И аз съм чувал предупредителния глас на Светия Дух.

Чувствал съм как Светият Дух ме учи.

Чувствал съм мир и утеха от Светия Дух и съм получавал свидетелство от Светия Дух.

Затова, един начин, по който следвам повелението „Него слушай“, е като правя всичко възможно да следвам подтиците на Светия Дух.