Как следвам повелението #НегоСлушай

С нетърпение… очаквах призованието си за мисия.

Моят баща беше отслужил мисия в Германия, брат ми също беше служил в Германия.

писмото беше пристигнало

… Вие сте призован да служите като мисионер в мисия Източни щати с централа Ню Йорк Сити, Ню Йорк“.

„Не! Не! Трябва да служа на мисия в Германия!“

Затова отидох в стаята си и взех Учение и завети и започнах да чета.

Вратата на сполуката ще се отвори в областите наоколо в тази източна земя.

Тъкмо бях призован в мисия Източни щати и тук Господ казваше: „Призовах те да служиш в тези източни земи“.

Знаех, чрез откровение, и този стих, че точно там Господ желаеше да отида.