Как следвам повелението #НегоСлушай

старейшина Куентин Л. Кук

Най-значимите откровения, които получавам, често идват, когато съм призован да помогна на някой друг. Светият Дух е винаги готов да благославя, утешава и дава мир, но също така да дава отговори и разбиране.

Когато бях епископ, получих обаждане от една двойка. В гласа им имаше усещане за неотложност. „Трябва да се срещнем с вас веднага“.

А аз бързах да се кача на самолет на път за работна среща в Ню Йорк. Казах им: „Елате“. Паднах на колене и се молих, осъзнавайки, че нямам никакво време, и тогава получих откровение от Светия Дух. „Ето такъв е техният проблем, а това е съветът, който трябва да им дадеш“. Когато дойдоха, точно такъв беше проблемът им и точният съвет, който трябваше да получат.

Когато служите на другите и трябва да благословите някого, основното ми послание е, че точно тогава Светият Дух най-често свидетелства. Независимо дали служите на някого или сте мисионер, или учител, независимо дали преподавате на деца, младежи или някой друг и знаете, че имате нужда от някаква особена духовна благословия; най-често това е начинът, по който Светият Дух идва. Моят опит показва, че Той идва. И аз мога да слушам гласа Му така, че да ми дава напътствието, от което се нуждая.