Как следвам повелението #НегоСлушай

Не може да нареждате на Бог (подсмихва се) как и кога да отговаря на молитвите ви. Не може да Му заповядвате. Трябва да казвате: „Винаги съм готов, винаги очаквам и желая да слушам“.

Преди години, като младеж, имах възможността да посетя Свещената горичка. Отидох там сам, наоколо нямаше други хора. Помислих си: „Това е наистина идеалното място за мен да се моля и да получа някои отговори, както е направил Джозеф Смит точно тук“. И така, исках някакво потвърждение, каквото Господ би ми дал, ако Той благоволи да говори, за всичко, което се е случило на това място и за истината относно Възстановяването на Евангелието.
Трябва да кажа, че бях много искрен. Молих се продължително и много искрено. Но не получавах отговор. Нямаше отклик, нито отговор. Не можах да чуя нищо. Така че накрая се отказах и си тръгнах. Бях осезаемо разочарован, не знаех къде бях сгрешил или какво е трябвало да направя, а не съм го направил. И дълго мислих за това.

Около… шест седмици по-късно си бях у дома. Четях Книгата на Мормон и се бях задълбочил в размишление. И тогава, без никакво настояване, ме изпълни потвърждение от Светия Дух, така както само Той говори на нашия дух. И така получих свидетелство.
От това преживяване научих, че – не може да нареждате на Бог (подсмихва се) как и кога да отговаря на молитвите ви. Не може да Му заповядвате. Трябва да казвате: „Винаги съм готов, винаги очаквам и желая да слушам“.

От тази случка научих много. Научих, че Бог отговаря и ние Го чуваме, но Той най-добре определя по какъв начин, според Своята мъдрост и любов.