Как следвам повелението „Него слушай“

президент Балард

Не чух глас. Не видях ангели.
Но усетих дълбоко в себе си, в сърцето си, нещо, което завинаги остана с мен.

Не можете да говорите с небесата сред ужасен безпорядък.

Трябва да намирате онези тихи мигове в живота ви,
когато можете да мислите за нещата от Духа.
Именно тогава получавам впечатления.

Когато бях мисионер в Англия,
вървях покрай река Трент.
Бях на почти 20 г.
Говорех в сърцето си на Господ, умолявайки Го
да знам дали е доволен от това, което се опитвам да правя.
Не чух глас. Не видях ангели.
Но усетих в сърцето си, нещо, което остана завинаги с мен.
Като 20-годишен, научих урок:
повечето неща, които чуваме от небесата, ги чувстваме в сърцето си.
След това дано да достигат до ума ни и да ни
насочват да пожелаем да следваме това, което сме чули.
Как следвате повелението #НегоСлушай?