Исус Христос - Месията на света и наш Изкупител и Спасител

Радка Димитрова

Исус Христос е Първородният Син на Небесния Отец в духа и Единородният в плътта. Той беше Великият Йехова на Стария завет и Месията на Новия завет.

 

Под ръководството на Своя Отец Той сътвори земята, небесата и всички неща в тях. Векове преди раждането на Спасителя старозаветните пророци изпитваха радост, говорейки за Месията. Те пророкуваха за Неговото раждане.

 

Йоан Кръстител проправи път за мисията на Спасителя. Въпреки че беше безгрешен, Исус Христос беше кръстен, за да се изпълни изискването на закона.

Със слова и пример Исус Христос ни научи как да водим праведен и съдържателен живот. Той живя сред своя народ, за да споделя тегобите му. Изцеляваше болните и съживяваше мъртвите.

 

Най-важната част от мисията на Исус Христос е Неговата Единителна жертва. Той взе върху Себе Си за греховете на цялото човечество като проля кръвта Си и отдаде живота Си. Единствено Той бе способен да извърши това, поради божествения Си произход и безгрешния Си живот.

 

Подложен на унижения и мъчения, той изпълни волята на Своя Отец и изпи горчивата чаша. Неговата Единителна жертва осигурява начин да ни бъдат опростени греховете и да заживеем завинаги с Бога. Той също така взе върху Си нашите слабости, за да имаме сили да ги преодоляваме и да се усъвършенстваме. Той взе върху Си и нашите болки и болести, за да знае как да ни утешава и подпомага.

 

Той е светлината, животът, хлябът и надеждата на света.

 

Чрез Своето възкресение, Той разкъсва връзките на смъртта и ни завещава вечен живот, при условие че извършим своята част. Исус Христос е най-великата Личност, която е живяла на тази земя. Той е Царят на Сион. Всички молитви, благословии и свещенически обреди трябва да се извършват в Негово име.

 

Искам да споделя следния цитат: 'Аз съм Месия, Царят на Сион, Небесната Канара, която се шири като вечността; който влезе през портата и се изкачи чрез Мен, никога няма да пропадне.' (Моисей 7:53) Ако градим живота си върху Евангелието на Спасителя, ще имаме здрава духовна основа.

 

Обичам своя Спасител и Изкупител. Той страда в Гетсиманската градина и на кръста заради нас грешните. Като се старая да живея според Неговите заповеди, аз се чувствам по-спокойна и по-уверена. Следвайки Неговия пример, ставам по-добра, по-смирена и се чувствам по-щастлива.