Пълнолетни несемейни младежи

young people sitting on grass in the sunset

Конференциите За укрепването на младежите (ЗУМ) са петдневни конференции по образец на известните конференции на Университета Бригъм Йънг Especially for Youth (EFY).

Провеждат се през лятото. На конференцията ЗУМ ще участвате във въздействащи класове и духовни послания, ще научите забавни нови танци и игри и ще укрепите вярата си в Исус Христос. Ще споделите тези преживявания с младежите, докато ги водите, насочвате и им служите. Използвайте тази възможност да се запознаете с нови хора във вашия район със сходни вярвания, които могат да се превърнат в приятели за цял живот, и учете и израствайте заедно в среда, изпълнена с веселие и вяра. Освен всички тези благословии, службата по време на ЗУМ е чудесен начин за изграждане на лидерски умения, умения за преподаване, общуване и приспособяване, които ще ви направят по-привлекателни кандидати в бъдещото ви търсене на работа.

Изисквания за служба на ЗУМ:

Съветниците на ЗУМ са важен фактор, допринасящ за успеха на програмата. Търсим хора със силна вяра в Исус Христос и в Неговото възстановено Евангелие, които да служат като модели за подражание за достойни носители на свещеничеството или божествено сестринство, бъдещи мисионери, майки или бащи и ръководители в Църквата и царството на Господ.

Отговорности:

 • С желание и отговорност да работите за осигуряването на физическа безопасност и духовно благоденствие на участниците в ЗУМ, особено на тези от групата, за която отговаряте.
 • Да преподавате ефективно в група (в официални и неофициални ситуации) и да водите интерактивни обсъждания, създавайки среда за учене, която ще помага на младежите да разпознават и учат чрез Духа.
 • Да помагате на всички младежи да имат положително и извисяващо преживяване и, когато е нужно, внимателно да разрешавате ситуации, свързани с дисциплината на младежите.
 • Да помагате на младежите да изграждат вяра в Исус Христос и Неговото възстановено Евангелие, да помагате за изграждането на среда за учене, която ще помага на всички да разпознават и учат чрез Духа.
 • Да сте способни да показвате нужното психично здраве безопасно да общувате и да носите отговорност за групи от младежи през деня и през нощта, докато продължавате да изпълнявате работните си задължения.
 • Постоянно да действате като примерен ръководител, пример за подражание и ментор на младежите-участници и за останалите съветници.
 • Да работите добре с колеги-съветници под минимален контрол и да допринасяте като част от екипа.
 • Да четете и изучавате Наръчника за персонала на ЗУМ преди първата седмица и да продължите да изучавате в течение на лятото.
 • Да участвате във всички необходими обучения.
 • Да вземете участие в онлайн обучението на област Европа.

Изисквания:

 • Да бъдете млад несемеен член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
 • Да бъдете поне на 19 години.
 • Желателно е да сте прекарали поне една година в университет, на работа или на мисионерска служба след завършване на гимназията.
 • Да сте съгласни и способни да спазвате стандартите на ЗУМ за поведение, общуване, облекло и външен вид и всички други правила на ЗУМ.
 • Да можете да вървите за дълги периоди от време през деня, да имате енергия и активно да сте ангажирани с младежите, да изпълнявате всички задължения и да участвате във физически дейности, включително, но не само: играене на игри, качване и слизане по стълби, тичане, скачане и танцуване.
 • Да демонстрирате психичното и физическото здраве и емоционалната стабилност, които са необходими, за да можете безопасно да общувате с групи младежи и да носите отговороност за тях през деня и през нощта, докато продължавате да изпълнявате работните си задължения ефективно в стресиращи и трудни ситуации.
 • Да можете да вземате процедурни решения, да имате добра преценка, да може да се разчита на вас и да носите отговорност.
 • Да можете да организирате източници и да поставяте приоритети.
 • Да сте пример за добри междучовешки взаимоотношения и умения за общуване.
 • Да можете да предоставите свидетелство за съдимост за тази позиция.

С предимство са:

 • Завърнали се мисионери (за кандидати от мъжки пол).
 • Кандидати с опит в работата с младежи.

Как мога да се включа?

Заявления за персонал и съветници за ЗУМ се приемат от ноември до февруари всяка година. Следете кога ще бъде публикуван линка и ще започне регистрацията.

Какво казват пълнолетните младежи относно службата си на ЗУМ?

„Това, което най-много ми хареса на ЗУМ бяха взаимоотношенията, които успях да изградя: взаимоотношенията с младежите, с другите съветници и най-вече тези с моя Спасител Исус Христос“ – Кандис

„Да гледам как тези прекрасни младежи израстват и се развиват е просто най-страхотното нещо на света“ – Наоки

„Най-голямата полза за мен беше това, че се е запознах с хора, с които все още сме приятели, но най-вече това, че излязох от зоната си на комфорт, добих самоувереност и способност да вземам решения“ – Ади

Допълнителна информация