Създаване на щит на вяра - 7 Септември

Създаване на щит на вяра - 7 Септември

Създаване на щит на вяра

Химн: «От небесния ни Цар избрани». #156

Прочетете Учение и Завети 27:15–17. Обсъдете със семейството си
реалността на атаките на Сатана. Той иска да сме нещастни. Как можем
да устоим и да опазим вярата си силна? Как можем да си помагаме един
на друг да бъдем силни?
Обяснете, че рицарите носят много доспехи, но независимо колко са
защитени, винаги има слабо място. Противникът знае, че може да
повали рицаря, ако открие неговото слабо място.
Попитайте: По какво щитът се различава от другите видове доспехи?
(Щитът може да се движи, за да защитава слабите места.)
Защо вярата е като щит? (Той може да обхване места, в които се
затрудняваме поради грехове или защото все още не знаем отговора.)
Помолете някой да нарисува щит. Нарежете го на парчета.
На парчетата нека всички напишат свидетелство или да нарисуват
нещо, което е укрепило тяхната вяра. Сглобете и залепете парчетата,
за да се оформи отново щит.
Попитайте: Как личната ни вяра ни укрепва един друг?
Помолете децата да се подредят до стената и раздайте на всяко дете
по една картонена чиния, за да я използват като щит. Хвърляйте
намачкани топки от хартия по тях. Ако ги уцелите, излизат от играта.
Играйте, докато всички излязат от играта.
Почерпка:
Шишчета с плодове и сирена