Вдигнете светлината си- 18 май

Вдигнете светлината си- 18 май

Вдигнете светлината си

Химн: «И Исус бил е някога малко дете». (Сборник детски песни)

Преди дейността включете фенерче и го скрийте някъде в стаята, където семейството няма да забележи, че фенерчето е включено.
1. В началото на дейността кажете на семейството си, че сте скрили фенерче някъде в стаята. Попитайте ги дали могат да кажат къде е, без да стават от мястото, където са седнали.
2. Помолете член на семейството да изключи осветлението в стаята.
a. Попитайте семейството си дали сега могат да видят къде е фенерчето.
b. Попитайте: „Защо беше много по-лесно да видите къде е фенерчето при угасено
осветление?”
3. Обяснете на семейството си, че живеем в свят, който става все по-мрачен. Със смрачаването на света нашите примери стават все по-ярки за хората около нас.
4. Прочетете 3 Нефи 18:24 със семейството си.
a. Попитайте: „Какво иска Спасителят да направим?”
b. Попитайте: „Каква е светлината, която трябва да вдигнем?”
c. Попитайте: „Как вдигаме тази светлина?” (Като вършим нещата, които Исус би правил.)
5. Обяснете, че понякога сме пример без да знаем това. Често някой наблюдава действиятани и ние не знаем за това.
a. Попитайте: „Кои са някои от качествата, които бихте искали хората да забележат във вас?” (Услужливи, щастливи, мили, състрадателни, забавни и т.н.)
b. Попитайте: „Кой пророк е бил пример за подражание за вас? Защо?”
Изпейте „Ако ти щастлив си” (Сборник детски песни) и изпълнявайте това, което прави ръководителят, докато пеете песента. Дайте възможност на всеки да се изреди да бъде ръководител.Почерпка:
Трюфели от тесто,
което не се пече

Тесто:
½ ч. масло, размекнато
¾ ч. кафява захар
1 ч. л. ванилия
1¼ ч. брашно
½ ч. л. сол
4 с. л. прясно мляко
1 ч. шоколадови парченца
Шоколадова глазура:
340 г. черен шоколад,
разтопен
Смесете продуктите за
тестото, направете
топчета от него и ги
потопете в разтопения
шоколад.