Насладете се на красотата на природата - 11 Май

Насладете се на красотата на природата - 11 Май

Насладете се на красотата на природата

Химн: «Bелик си Ти!». #56

Излезте на разходка със семейството си. Разходете се из квартала ви и
отбележете колко красиви са нещата, които виждате около себе си всеки
ден. Може да има специални места около дома ви, например гори,
горичка, хълм и т. н. Възползвайте се от тези места, за да вдъхновите в
децата си любов към природата. Отбележете новите прорастъци на
растенията. Заслушайте се в птиците и насекомите.
Помолете децата да съберат някои неща от разходката и после да
направят природен колаж. Всеки ден, когато излезете на разходка сред
природата, те може да залепят пейзаж, листо или цвете на лист хартия.

Почерпка:
Сладолед
на клечка