Следване на Божия план - 9 Март

Следване на Божия план - 9 Март

Следване на Божия план

Химн: «Ще следвам Божия план». (Сборник детски песни)

Опечете малко захарни курабийки по рецептата вдясно.
1. Обяснете, че семейството ви ще има възможността да направи курабийки. Обаче никой няма право да използва рецепта.
2. Оставете членовете на семейството да решат какви продукти са необходими, на каква
температура да се пекат и за колко време.
3. Докато се пекат курабийките, може да обсъдите следното:
a. Доколко бе трудно, че нямаше рецепта?
b. Всички ли стигнаха до съгласие какви да са продуктите, на каква температура да се пекат и за колко време?
4. Донесете предварително изпечените курабийки. Покажете рецептата и им кажете колко
лесно е било да се направят курабийките, когато сте имали план (рецепта).
5. Обяснете, че можем да сравним правенето на курабийки с намирането на истинско щастие. Много хора се затрудняват да намерят истинско щастие, защото нямат правилната „рецепта”. Попитайте: „Къде можем да намерим Господната рецепта за щастие?” (Покажете Писанията)
6. Свидетелствайте, че Небесният Отец ни обича и иска да сме щастливи, затова е дал рецептата за щастие в Писанията.
a. Споделете следния цитат от президент Гордън Б. Хинкли: „Господният начин е начинът да се потигне щастие. „Нечестието никога не е било щастие” (Алма 41:10). Прегрешението никога не е било щастие. Грехът никога не е бил щастие. Непослушанието никога не е било щастие. Начинът да сме щастливи и да следваме Господния начин. Вярвам в това с цялото си сърце” (“Inspirational Thoughts,” Ensign, авг. 1997 г., с. 3). Свидетелствайте, че макар и да не е лесно да се придобие щастие, по-лесно е, когато следваме
указанията, които Той ни е дал.
7. Когато печенето приключи, предложете на членовете на семейството да сравнят разликата във вкуса на курабийките!


Почерпка:
Захарни курабийки

½ ч. масло
1 ч. захар
1 яйце
½ ч. л. сол
1 ч. л. сода бикарбонат
2 ч. брашно
½ ч. л. ванилия

Смесете съставките,
омесете тесто,
разточете го и нарежете
на формички.
Печете 8 минути
при 175°C.