Работата може да е забавна - 15 Юни

Работата може да е забавна - 15 Юни

Работата може да е забавна

Химн: «Направих ли нещо добро?». #141

1. Попитайте: „Какъв би бил животът, ако никой не работеше?”
2. Попитайте членовете на семейството ви какви видове работа най-много обичат
да вършат. Каква работа най-малко им харесва да вършат? Защо?
3. Попитайте: “Наслаждаваме ли се на работа, която вършим добре? Защо?”
4. Помислете за минута какви са задачите, които трябва да се извършат в дома ви.
После подредете тези задачи според това колко често трябва да се вършат—
ежедневно, ежеседмично, ежемесечно или веднъж в годината.
5. Сега решете заедно кой е способен да върши тези задачи и кой обича да ги
върши. Напишете тези имена до задачите.
6. Напишете всяка нежелана задача на лист хартия. Сгънете го на две и го сложете
в една кофа. Всеки член на семейството да бръкне в кофата и изтегли задачата си.
Решете колко дълго този човек ще върши тази задача, преди да я прехвърли на
друг. Направете график, за да може всеки да се сеща кой е на ред за тази задача.
Може да измислите специална награда за всеки, който е вършил задачите си един
месец. Може да е вечер за игри или за сладолед за всички.
7. Обяснете, че понякога можем да изпълним две неща едновременно.
Президент Бригъм Йънг казва: „Когато човек е работлив и праведен, тогава той е
щастлив” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, 1997 г., с. 184).
8. Благодарете на всички в семейството си за работата, която вършат и изразете
благодарността си за тяхното желание да помагат за домакинските задължения.
Обяснете, че тези навици ги подготвят за независим живот, когато станат възрастни.

Почерпка:
Бананови половинки

По половин банан на
човек, разрязан по
дължината.
Поставете в купа и
покрийте със сладолед.
Заливките може да са
шоколадов сос,
карамелов сос, пресни
ягоди, сметана и
натрошени ядки.